Ny ansökningsrunda för att stöda ukrainska konstnärer och kulturskapare

""

Nordisk kulturkontakt har hösten 2024 igen möjlighet att dela ut extra medel till residensverksamhet för att stöda kulturlivet i Ukraina.

Nordiska ministerrådet har fattat ett beslut i juli 2024 om att fortsätta stöda ukrainska professionella kulturskapare via residensverksamhet i Norden och i Baltikum. Specialsatsningen ingår i det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammets modul för residensstöd och administreras av Nordisk kulturkontakt.

Kriget i Ukraina gör fortsättningsvis att ukrainska konstnärer och kulturskapare behöver särskilt stöd för upprätthållande av kontakter och arbetsmöjligheter. Syftet med satsningen är att möjliggöra en tryggare och säker plats för skapande för ukrainska konstnärer och kulturskapare samt främja deras professionella nätverk i Norden och i Baltikum och internationellt. Stödet möjliggör en dialog mellan ukrainare och befolkningen i de nordiska och de baltiska länderna och skapa ökad förståelse mellan länderna. Satsningen ska också bidra till nya kontakter mellan länderna samt ökat utbyte av kompetenser, vilket stärker regionens konkurrenskraft på den internationella konstscenen.

Endast residenscentra i de nordiska och de baltiska länderna kan ansöka om stöd och endast konstnärer och kulturskapare som är av ukrainsk nationalitet kan komma ifråga för ett residens inom den här omgången. Residenscentra som beviljas stöd kan därmed bjuda in ukrainska konstnärer och kulturskapare och stå för alla omkostnader för den gästande kulturskaparen eller gruppen, med eller utan medföljande.

Ansökningsomgången öppnar den 12 september och deadline för ansökningar är den 12 oktober. Beslut om stöd fattas i början av december.

Mera information i augusti!