""

Kontakta oss

Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemi
PB 231
Kajsaniemigatan 9
00171 Helsingfors
Finland
Visa på kartan

Nordisk kulturkontakt, Sveaborg
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
Visa på kartan

""

Om du vill veta mer om de nordiska och nordisk-baltiska stödprogrammen kan du kontakta rådgivarna för de enskilda stödordningarna.

ArtisanPhoto – NKK Skogster_web-06659-2 SQUARE

Anna Skogster

Senior­rådgivare (Mobilitets­stöd)
Sänd epost Sänd epost till anna.skogster@nkk.org +358 10 583 1022
ArtisanPhoto – NKK Långvik_web–6 SQUARE

Katja Långvik

Senior­rådgivare (Nätverks­stöd, stöd till residens­centra)
Sänd epost Sänd epost till katja.langvik@nordiskkulturkontakt.org +358 10 583 1026
ArtisanPhoto – NKK Lindahl_web-06676-2 SQUARE

Geir Lindahl

Senior­rådgivare (Kultur- och konst­programmet)
Sänd epost Sänd epost till geir.lindahl@nkk.org +358 50 401 6055

""

Laura Ollikainen

Projekt­anställd (Vuxen­litteratur, språkcafé)
Sänd epost Sänd epost till laura.ollikainen@nkk.org +358 50 471 4777