Uusi hakukierros ukrainalaisten taiteilijoiden tukemiseksi

""

Pohjoismainen kulttuuripiste saa taas syksyllä 2024 mahdollisuuden myöntää rahoitusta residenssikeskuksille Ukrainan kulttuurielämän tukemiseksi.

Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti heinäkuussa 2024 jatkaa tukeaan ukrainalaisille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille Pohjoismaissa ja Baltian maissa sijaitsevien residenssikeskusten kautta. Erityispanos tehdään osana Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaan kuuluvaa residenssikeskusten tukea, jota Pohjoismainen kulttuuripiste hallinnoi.

Sodan jatkuminen on syynä siihen, että ukrainalaisilla taiteen ja kulttuurin tekijöillä on edelleen erityinen tarve kansainvälisille kontakteille ja työskentelymahdollisuuksille. Tämä lisärahoitus mahdollistaa ukrainalaistaiteilijoiden työskentelyn turvallisissa olosuhteissa ja edistää ammattilaisten välisten verkostoitumista Pohjoismaissa, Baltian maissa sekä kansainvälisesti. Tuella lisätään maiden välistä ymmärrystä ja mahdollistetaan ukrainalaisten ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Rahoituksella pyritään myös entistä suurempaan tiedon ja osaamisen vaihtoon alan toimijoiden välillä, mikä puolestaan vahvistaa koko alueen kilpailukykyä kansainvälisellä taiteen kentällä.

Rahoitusta voivat hakea vain Pohjoismaissa ja Baltian maissa sijaitsevat residenssit, ja residenssiin voidaan valita vain taiteilijoita, joilla on Ukrainan kansalaisuus. Residenssikeskukset voivat siis tämän tukimuodon kautta tarjota residenssijaksoja ukrainalaisille ilman, että taiteilijoille itselleen koituu kustannuksia. Tukea voi hakea niin yksittäisille taiteilijoille kuin ryhmillekin, joko yksin tai perheen kanssa.

Hakukierros avautuu 12. syyskuuta ja päättyy 12. lokakuuta. Päätökset tehdään joulukuun alussa.

Lisätietoa elokuussa!