Demo sida

Page excerpt text

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ’Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ’lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Module Title

Module Description

Kultur- och konst­programmet

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.
12.08.2024-12.09.2024

Demos 2022 – 2023

13.08.2024-13.09.2024

Mobilitets­stöd

Resestöd för enskilda professionella konst- och kulturutövare i Norden och Baltikum.
20.08.2024-20.09.2024

Kortvarigt nätverks­stöd

Utforska nya lösningar och skapa nätverk för samarbeten mellan konstnärer och kulturutövare i Norden och Baltikum.
26.08.2024-26.09.2024

Norden 0–30

Norden 0-30 stöder nordiska ungdomsprojekt som handlar om kultur, sociala frågor och/eller politik.
09.09.2024-09.10.2024

Nästa år

Nästa år

Långvarigt nätverks­stöd

Stöd för nätverk som har potential att utvecklas till mer långvariga samarbeten i Norden och Baltikum.
Nästa år

Mentorskap

Nästa år

Nästa år

Stöd till residens­centra

Stöd till residenscentra som vill bjuda in konstnärer för utövande av konst och kontaktskapande i Norden och Baltikum.
Nästa år

Volt

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga upp till 25 år. Programmet stöder projekt som väcker intresse för konst, kultur och språk i andra nordiska länder och områden.
Nästa år

Accordion Title

Accordion Description

Accordion 1 description

ArtisanPhoto – NKK Skogster_web-06659-2 SQUARE

Anna Skogster

Senior­rådgivare (Mobilitets­stöd)
Sänd epost Sänd epost till anna.skogster@nkk.org +358 10 583 1022

Accordion 2 description

Hero

Kommande evenemang

Event Button

Nordiskt språkcafé

Nordiskt språkcafé

Columns Title

Column 1

Column description

Column 2

Column 2 description

Column 3

Column 3 description

Alla räknas

För förskolan och för elever i åk 4 1.3-30.4 Anmälan f.o.m. 25.1

Image Content Title

Column 1

Column 1 description

Column 2

Column 2 description

Column 3

Column 3 description