Nordiskt samarbete för hållbar utveckling inom audiovisuella branschen

yhteen kokoontuneita käsiä, joille on maalattu punainen sydän

The Nordic Eco Media Alliance (NEMA) samarbetar för att åstadkomma hållbara förändringar för klimatet inom den audiovisuella branshcen i Norden. NEMA skapades år 2020 av sju hållbarhetsexperter från fem Nordiska länder: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

NEMA arbetar med hållbarhetsfrågor inom film och TV genom att:
– utveckla pedagogiska referensramar och möten,
– producera evenemang,
– skapa informationskampanjer,
– påverka politiskt,
– skriva rapporter och
– delta i evenemang som debatter eller festivaler.

Nordic Eco Media Alliance ordnade ett webbinarium om hållbarhet inom den nordiska film- och TV- branschen med stöd från Kultur- och konstprogrammet. De har fortsatt samarbetet med nätverksstöd för att ändra praxis inom film- och TV- produktioner i en mera hållbar riktning. Förändringen verkställs genom att sammanställa nordiska rapporter årligen och spridande av kunskap genom casestudier, webbinarier och samtal.

Mera information och samlade resurser på:
https://nordicecomediaalliance.com/