Kestävää kehitystä audiovisuaalisille aloille pohjoismaisen yhteistyön kautta

The Nordic Eco Media Alliance (NEMA) tekee pohjoismaista yhteistyötä aikaansaadakseen ympäristöä ja ilmastoa huomioivia muutoksia audiovisuaalisella alalla. NEMA on seitsemän kestävyysasiantuntijan vuonna 2020 luoma järjestö. Perustajajäsenet tulevat viidestä pohjoismaasta: Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta.

NEMA edistää kestävää kehitystä elokuvan ja TV:n alalla monin tavoin:
– luoden viitekehyksiä ja kokouksia,
– tuottaen tapahtumia,
– tiedotuskampanjoilla,
– poliittisella vaikuttamistyöllä,
– julkaisemalla raportteja ja
– osallistuen tilaisuuksiin, kuten keskusteluihin tai festivaaleihin.

Nordic Eco Media Alliance järjesti Kulttuuri- ja taideohjelman tuella webinaarin kestävästä toiminnasta pohjoismaisissa elokuva- ja TV-tuotannoissa. Yhteistyö elokuva- ja TV-tuotantojen käytäntöjen muuttamiseksi kestävämpään suuntaan on jatkunut verkostotuen avulla. Muutos saadaan aikaan koostamalla vuosittaisia pohjoismaisia raportteja ja jakamalla tietoa esimerkkien, webinaarien ja keskustelujen kautta.

Lisätietoa ja lähteitä:
https://nordicecomediaalliance.com/