Nordisk ungdomskonferens om demokrati och yttrandefrihet

Hösten 2022 arrangerar Voksenåsen en nordisk ungdomskonferens med fokus på demokrati och yttrandefrihet i de nordiska länderna. Målgruppen är svenska, norska och danska ungdomar i åldern 15-24 år. Konferensen är tänkt som ett första steg till att etablera en årlig konferens för och för nordisk ungdom med det övergripande temat demokrati och yttrandefrihet.

Målet är att skapa ett evenemang som bidrar till utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter relaterade till demokrati och yttrandefrihet, och som kan fungera som en katalysator för demokratisk talangutveckling och nordiskt nätverkande på området. På konferensen kommer deltagarna att träffa beslutsfattare, forskare, experter och representanter från civilsamhället i Norge, Sverige och Danmark. Programmet kommer att innehålla olika format med huvudvikten på aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Exempel på aktuellt innehåll är debatter, kurser i politisk påverkan, diskussions- och reflektionsövningar med anknytning till demokrati och mänskliga rättigheter m.m.

Projektet finansieras av Norden 0-30.

Läs mer:

https://www.eventcreate.com/e/nordisk-ungdomskonferanse

https://www.instagram.com/nordicyouthconference/