Pohjoismainen nuorisokonferenssi demokratiasta ja sananvapaudesta

Voksenåsen järjestää syksyllä 2022 pohjoismaisen nuorisokonferenssin, joka keskittyy demokratiaan ja sananvapauteen Pohjoismaissa. Kohderyhmänä ovat ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset 15-24-vuotiaat nuoret. Konferenssi on tarkoitettu ensimmäiseksi askeleeksi työssä perustaa vuosittainen pohjoismaisille nuorille suunnattu konferenssi, jonka teemana on demokratia ja sananvapaus.

Tavoitteena on luoda tapahtuma, joka edistää demokratiaan ja sananvapauteen liittyvän tiedon, ajatusten ja kokemusten vaihtoa ja joka voi toimia katalysaattorina demokraattisen lahjakkuuden kehittämiselle ja alan pohjoismaiselle verkostoitumiselle. Konferenssissa osallistujat tapaavat Norjan, Ruotsin ja Tanskan päättäjiä, tutkijoita, asiantuntijoita sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ohjelman pääpaino on aktiivisessa osallistumisessa ja osallistujien välisessä vuorovaikutuksessa. Esimerkkejä ajankohtaisista sisällöistä ovat väittelykoulutus, poliittisen vaikuttamisen kurssit, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät keskustelu- ja pohdintaharjoitukset jne.

Hanketta rahoittaa Norden 0-30.

Lue lisää:

https://www.eventcreate.com/e/nordisk-ungdomskonferanse

https://www.instagram.com/nordicyouthconference/