Drifts-festivalen 2024

Bild av en performans av Emmi Venna

Emmi Venna uppträder på Kulturcentret Stoa 2022. Foto: Aala Nyman

Den 4:e upplagan av Drifts-festivalen, ”Precarious Lives”, kommer att äga rum på Sveaborg från den 31 augusti till den 8 september 2024.

Drifts är en nomadisk konstplattform som varje år arrangerar transkulturella festivaler i olika delar av Helsingfors. I samarbete med Nordisk kulturkontakt kommer Drifts att anordna en diskussionsserie och filmvisningar med lokala och internationella kulturaktörer på Sveaborg B28 den 7–8 september 2024.

Drifts strävar efter att engagera sig i kritiska dialoger och ta itu med akuta samhällsfrågor genom audiovisuella, performativa och diskursiva praktiker. Den främjar ett utrymme bortom kulturella, geografiska och disciplinära gränser och bidrar till kulturell mångfald genom att engagera sig i olika stadsdelar och samhällen i staden.

Mer information om programmet på Drifts-festivalen 2024 publiceras i augusti!

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Vi på Nordisk kulturkontakt strävar efter att ordna tillgängliga evenemang som alla kan ta del av. Bakom följande länk finner du information om tillgängligheten i våra lokaliteter. Hör gärna av dig på förhand om du har särskilda tillgänglighetsbehov – vi kommer göra vårt bästa för att tillgodose dem.

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kritiksalong