Demos verksamhetsstöd – ett nytt stöd till civilsamhällesorganisationer

Människor som sitter på stolar i ett rum.

Nu har föreningar, medborgarorganisationer, stiftelser och andra civilsamhällesorganisationer möjlighet att ansöka om verksamhetsstöd för en treårig period. Verksamhetsstödet kan sökas av organisationer vars ordinarie verksamhet går ut på att stärka och främja nordiskt samarbete. Stödet avses gå till organisationers ordinarie utgifter och verksamhet och skiljer sig därför från Nordiska ministerrådets övriga stödprogram som har fokus på gemensamma nordiska projekt.

Stödet är en del av Nordiska ministerrådets stora satsning på stöd till civilsamhällets organisationer. Ett starkt och vitalt civilsamhälle är en grundpelare i den nordiska demokratin och spelar en viktig roll i att uppnå Vision 2030 målsättningen om att Norden ska bli världens mest integrerade region. För att uppnå visionen 2030 är det viktigt att satsa på det nordiska samarbetet inom civilsamhället och därför har de nordiska samarbetsministrarna beslutat att avsevärt öka på stödet till civilsamhället.

För att söka om det treåriga verksamhetsstödet ska organisationen vara etablerad och bedriva helårsverksamhet. Ansökningsomgången är öppen mellan den 1–30 september 2024 och stödet kan sökas för verksamhetsperioden 2025–2027.

Beslutet är nytt, och därför är webbsidorna fortfarande under uppdatering. Informationen på webbsidan kan därför komma att utökas och specificeras innan utlysningen.

Läs mera om kriterierna på webbsidan.