Demos-toimintatuki – uusi tukimuoto kansalaisyhteiskunnan toimijoille

Ihmisiä istumassa tuoleilla huoneessa.

Yhdistykset, kansalaisjärjestöt, säätiöt ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat nyt hakea toimintatukea kolmeksi vuodeksi. Toimintatukea voivat hakea organisaatiot, joiden varsinainen toiminta tähtää pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseen ja edistämiseen. Tuki on tarkoitettu organisaatioiden tavanomaisiin kuluihin ja toimintaan, ja se poikkeaa siten Pohjoismaiden ministerineuvoston muista tukiohjelmista, joissa keskitytään yhteispohjoismaisiin hankkeisiin.

Tuki on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston suurta panostusta kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tukemiseen. Vahvan ja elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan katsotaan olevan pohjoismaisen demokratian peruspilari. Lisäksi sillä on tärkeä rooli visiotyössä, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio 2030:n saavuttamiseksi on tärkeää panostaa kansalaisyhteiskunnan pohjoismaiseen yhteistyöhön, joten pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat päättäneet lisätä kansalaisyhteiskunnan tukemista merkittävästi.

Kolmivuotisen toimintatuen hakeminen edellyttää sitä, että organisaatio on perustettu ja toimii ympärivuotisesti. Hakukierros on avoinna 1.–30. syyskuuta 2024, ja tukea voi hakea toimintakaudeksi 2025–2027.

Päätös on uusi, joten verkkosivuja päivitetään vielä. Sivustolla olevia tietoja saatetaan siksi täydentää ja täsmentää ennen hakukierroksen alkua.

Lue lisää kriteereistä verkkosivulta.