84 residensorganisationer ansökte om stöd för att bjuda in nordiska och baltiska konstnärer 

Hängande glödlampor

Residensverksamhet ger konstnärer möjlighet att fördjupa och utveckla det egna arbetet i en inspirerande miljö med öppningar till nya samarbeten. Årets ansökningsrunda för residensstöd inom Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur lockade åter rekordmånga sökande.  

Sakkunniggruppen för residensstöd samlades den 12-13 april 2023 för att dela ut understöd till nordiska och baltiska residenscentra. Nordisk kulturkontakt mottog i år 84 ansökningar, varav 15 residensorganisationer beviljades understöd. Det totala utdelade beloppet i år var 616 000 euro. Konkurrensen om stöd är hård och beviljningsprocenten i denna omgång var 18 %. 

Bland beviljade residensstöd finns en bred variation av organisationer från såväl rurala som urbana områden i de baltiska och nordiska länderna. Ett exempel från den här omgången är Mustarinda från Hyrynsalmi, Finland, för sin ekologiskt hållbara residensverksamhet som odlar ekologiska omkonstruktioner av samhället, en mångfald av naturkulturer och kontakter mellan konst och vetenskap.  

Eesti Noore Arhitektuuri Selts (Estonian Society of Young Architecture) i Valga, Estland,fick stöd för ett internationellt mångdisciplinärt residens med syftet att söka, finna och skapa alternativa rumsliga praktiker som inte dikteras av marknadslogik.   

VšĮ Priespauda / hands on press i Kaunas, Litauen, fokuserar på små upplagor av trycksaker med risografi, screentryck, relieftryck, samt bokbinderi och självutgivning i allmänhet.  

Small Projects Artist in Residence Program i Tromsø, Norge fick stöd för ett konstnärsdrivet initiativ med ursprung i Manila, Filippinerna och ett tätt samarbete med Norske Reindriftsamers Landsforbund. Varje deltagande konstnär kommer att kombineras med en lokal konstnär för omedelbar dialog och nätverkande.  

Sakkunniggruppen uppskattar alla fina residensprojekt som pågår i de nordiska och baltiska länderna och gläds över mångfalden av residensprojekt i regionen. 

Stöd till residenscentra är en modul i det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna. Stöd kan beviljas till konstnärsresidens som erbjuder arbetsmöjligheter och uppehåll för professionella konst- och kulturaktörer som är bosatta i något nordiskt eller baltiskt land.