Stödmottagare: Mobilitetsstöd möjliggör större kreativt fokus

Ett konstverk i betong som visas utomhus på ett fält.

Evita Vasiljevan teos "If there is something heavy, there should be something light", Kunsthal 44:n näyttelyssä Tanskassa. Kuva: Thomas Gunnar Bagge

Totalt 91 individuella konstnärers ansökningar om resestöd fick positivt svar i årets andra omgång för mobilitetsstöd inom Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. En av dem är bildkonstnären Evita Vasiljeva från Riga, Lettland.

Evita Vasiljeva beviljades stöd för sin resa från Riga till Helsingfors, där hon ska samarbeta med den finska konstnären Sauli Sirviö kring en utställning på SIC Contemporary Art Space. En dialog mellan två konstnärer är ett typiskt exempel på gränsöverskridande samarbete som mobilitetsstödet syftar till att stödja, och i samband med utställningen arrangeras ett konstnärssamtal som ger ytterligare inblick i den kreativa processen och sammanhangen bakom konstverken.

För Vasiljeva innebär mobilitetsstödet en bekvämare resa och därmed bättre möjligheter att fokusera på det konstnärliga arbete.

– Som konstnär måste jag ofta vända på slantarna och sova på vänners soffor, vilket är ganska utmattande. Tack vare finansieringen kommer jag att kunna sova i mitt eget rum, spara energi och använda den enbart till arbete och förberedelser inför konstinstallationen på SIC Art Space. Det kommer också att ge mig tid att vara närvarande, träffa människor och tillbringa tid med dem, säger Evita Vasiljeva.

Bygger nätverk för framtiden

Syftet med det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är att främja mobilitet som ett viktigt instrument för att stärka villkoren för kultur- och konstarbetare och därigenom öka konkurrenskraften i den nordisk-baltiska regionen. Evita Vasiljeva ser fram emot att lära känna både SIC-teamet och andra konstnärer i Helsingfors.

– Enligt min erfarenhet är det bästa sättet att få meningsfulla kontakter med människor att arbeta och prata med andra. Konsten förenar oss. Jag tror att fler Finlandsbaserade konstnärer kommer att komma till Riga för framtida konstprojekt, och jag kommer att återvända till Finland. Under mitt HIAP-residens (Helsinki International Artist Programme) 2018 skapade jag många vackra kontakter som jag senare kunde använda i andra länder. Den här resan kommer att stärka både befintliga och nya kontakter, avslutar Evita Vasiljeva.

Ansökningsomgången lockade över 600 ansökningar, vilket resulterade i en beviljandegrad på 16%. Det totala beloppet som beviljades var 142 715 euro. Nästa ansökningsomgång för mobilitetsstöd öppnar den 20 augusti. Resestödet kan sökas för aktiviteter som startar tidigast i slutet av november.