Nordiskt forum om unga, fred och säkerhet

En grupp ungdomar med olika bakgrund sitter runt ett bord i ett mötesrum och diskuterar.

Foto Kristian Keinänen

I september 2023 samlade Finlands FN-ungdom, FN-förbundet i Norge och LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer unga nordiska fredsbyggare i Helsingfors för det första nordiska forumet om unga, fred och säkerhet någonsin. Evenemanget var en del av Youth Peace Week.

Deltagarna var med i flera kunskapsbyggande sessioner som hölls av det finländska institutet för fredsutbildning och MENA-koalitionen för unga, fred och säkerhet. Dessutom anordnade Finlands FN-ungdom och Dag Hammarskjöldfonden kapacitetsbyggande workshops. Evenemanget innefattade också ett samtal med Ungdomens Nordiska råd samt diskussioner och workshops i syfte att utforska UNSCR2250 och identifiera utmaningarna och möjligheterna när resolutionen ska implementeras och stöttas på både nationell och regional nivå. Sini Al Fraidawi, som är projektkoordinator för det nordiska forumet om unga, fred och säkerhet, berättade mer om evenemanget

”Nordiskt forum om unga, fred och säkerhet underströk unga fredsbyggares entusiasm, påhittighet och lösningsorienterade inställning samtidigt som det lade tonvikt på hur viktigt det är att inkludera ungdomar i fredsprocesser. Det visade också hur nödvändigt det är att ha ett regionalt tankesätt kring UNSCR2250-resolutionen om unga, fred och säkerhet”, säger Al Fraidawi.

Forumets största framgång var att man förenade unga nordiska fredsbyggare, identifierade utmaningar och potentiella lösningar samt – allra viktigast – lade grunden för ett utökat nordiskt samarbete kring UNSCR2250 med hjälp av etableringen av den nordiska koalitionen för unga, fred och säkerhet.

Dessutom fungerar koalitionen som en nätverksplattform för unga nordiska fredsbyggare och ger dem den kunskap och de verktyg de behöver för att fortsätta sin fredsbyggande verksamhet och stärka agendan för unga, fred och säkerhet.

Projektet har fått finansiering av programmet Norden 0–30 under 2023.

Läs mer om våra stödprogram och vilka deadlines som gäller för ansökningar här!

Foto: Kristian Keinänen