Norden 0-30 stöder 9 projekt

Group of people holding hand together in the park

iStock

Andra ansökningsomgången för Norden 0-30 samlade in 27 ansökningar för 707 889 €. Expertgruppen beslöt att dela stöd åt 9 projekt för 306 236 €. De enskilda stödsummorna varierade från 10 516 € till 50 000 €.

Mängden ansökningar fortsätter att gå upp, vilket glädjer sakkunniggruppen och visat att nordiskt ungdomssamarbete har kommit i full gång igen. Bland ansökningarna fanns det speciellt många evenemang och konferenser, ett viktigt tecken på att behovet och viljan att ordna mötesplatser för ungdomar är aktuella igen.  

Några exempel på stödda projekt är:

Nordljud – Nordic Student News Group av Studentradion i Sverige

Projektet kommer att skapa Nordic Student News Group, där studenter, unga yrkesverksamma och journalister samarbetar för att skapa och dela relevanta nyheter från hela Norden. Tanken bakom nyhetsgruppen är att samarbeta mellan nordiska studentradiostationer, journaliststudenter och ungdomar som är intresserade av att arbeta inom media, att arbeta och dela nyheter med varandra.

LEAD Sustainability av Norges KFUK-KFUM

LEAD Sustainability är en nordiskt nätverk för unga mellan 18-30 år med hållbarhet som huvudtema. LEAD Sustainability ska vara en mötesplats för unga över nationsgränser, erfarenheter, utbildningsnivå och engagemang. Syftet med detta projekt är att öka ungdomarnas kunskap och ge konkreta verktyg för att kunna agera inom hållbarhetsfältet på sitt eget engagemang.

FINO 2022 conference av Finnish Medical Student’s international committee

FINO (Federation of International Nordic Medical Students’ Organisations) är en konferens som samlar nordiska läkarstudenter för att engagera sig i aktuella hälsofrågor. Evenemanget arrangeras av studenter, årets konferens händer i Tammerfors 3.-6.11.2022 med temat individuell hälsa.

Nästa ansökningsomgång för Norden 0-30 är från 6.09.2022 – 6.10.2022.  

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.