Nätverksstöd beviljat till 20 projekt

Photo by Clint Adair on Unsplash

Photo by Clint Adair on Unsplash

Nätverksstöd har nu fördelats till både kortvariga och långvariga nätverksprojekt. Nordisk kulturkontakt fick sammanlagt 75 ansökningar, av vilka 20 var för långvarigt nätverksstöd och 55 för kortvarigt stöd. Totalt beviljades 503 777 euro till 4 långvariga projekt och 16 kortvariga projekt. Allmänt taget var expertgruppen glad över att antalet ansökningar ökade jämfört med 2021, när pandemin ännu inverkade stort.

Mentorskapsprogrammet Future Leaders in Performing Arts är ett av de kortvariga projekten som beviljades stöd. Nätverket riktar sig främst till professionella inom scenkonst som är i början av sin karriär. Syftet är att öka den sociala hållbarheten inom scenkonstens framtida maktstrukturer genom att inbjuda fyra nya kuratorer till en ettårig mentorprocess.

Projektet Backyard residencies utforskar möjligheterna att driva residensprogram på ett hållbart sätt genom regionalt samarbete och skapa möjligheter för konstnärer och andra professionella att bo, arbeta och träffa andra yrkeskonstnärer och publik från grannregioner. Nätverket är inte avsett enbart för residens, utan även för olika organisationer i de nordliga regionerna i Norge, Sverige och Finland.

Ytterligare ett projekt som fick kortvarigt stöd är PUPSICLES Nordic-Baltic Puppetry Network som har målet att skapa nya och fördjupa befintliga förbindelser mellan ambitiösa festivaler och organisationer för dockteater i den nordisk-baltiska regionen. Nätverkets syfte är att främja och skapa metoder för mer hållbara turnéer för konstnärer, produktioner och koncept inom dockteater och visuell teater, samt att utforska mer samarbetsinriktade program och dela med sig av kunskap.

Alla kortvariga och långvariga nätverksprojekt som beviljades stöd kan ses på vår hemsida.

Nätverksstödet möjliggör samarbetsperioder och utbyte av idéer och kunskap mellan yrkeskonstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller de baltiska länderna. Stödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum.

Nästa ansökningsrunda för kortvarigt nätverksstöd inleds den 20 augusti 2022. Långvarigt nätverksstöd har bara en ansökningsrunda årligen och nästa runda arrangeras på våren 2023.