Mobilitetsstöd beviljat till 110 resor inom Norden och Baltikum

Dancer with thin plastic bags covering her head

HUURTUMA.

Den nya expertgruppen för mobilitetsstöd sammanträdde online 6 och 7 mars för årets första beslutsmöte. Det hade inkommit 192 ansökningar och av dem beviljades 110 projekt finansiering för att stärka förutsättningarna för konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum.  Det beviljade stödbeloppet uppgick till totalt 169 198 euro.

Bland konstnärerna som fick finansiering finns Titta Court, en finsk dansare, koreograf och kurator från Torneå i norra Finland. Hon har inbjudits till festivalen Baltic meets Barents på Arktisk Kultursenter i Hammerfest i Norge, för att uppföra sitt nyaste soloverk HUURTUMA. Under besöket ska hon även delta i workshoppar och planera kommande samarbete med konstnärer och organisationer i Barentsregionen och Baltikum. Court är ovanlig som professionell dansare, i och med att hon bor och arbetar i periferin, långt uppe i norra Finland. Hon är i 50-årsåldern och uppför modern dans i vardagliga miljöer och tar denna konstform till oväntade platser.

En annan konstnär som beviljades finansiering är Kim Simonsen som reser från Färöarna till Åland i Finland, där han ska arbeta med unga i åldern 15-20 år. Projektets syfte är att med ungdomarna utforska sårbarhet genom en konstnärlig practice-as-research-metod för att förstå antropocenen. Med hjälp av litteratur och konst kommer projektet att fokusera på hållbar konsumtion och produktion. Det tillför en interdisciplinär dimension till ett mycket relevant tema.

Linda Karin Lamignan Larsen är en nigeriansk och norsk konstnär baserad i Danmark. Hon reser från Köpenhamn till Stavanger för att påbörja produktionen av konstverk för sin utställning Those who do not travel never arrive på Rogaland Kunstsenter. Projektet bidrar till de globala angelägenheterna och våldet kring frågor om ras, identitet och tillhörighet, och lämnar möjligheten öppen för oväntade resultat att integreras under processens gång.

På sommaren 2021 ska Camerata Øresund och Cantoque Ensemble förena sina krafter med Ensemble Nylandia från Finland för att samarbeta i ett projekt med namnet Nordic Echo. Under projektet repeterar och uppför ensemblerna ett nytt program som fokuserar på skandinavisk barockmusik och dess mötespunkter med den nordtyska musiktraditionen. För konserter inom ramen för Skálholt Summer Concerts på Island, har projektet beställt ett nytt verk av den framstående isländska komponisten, Hugi Guðmundsson, baserat på en melodi från handskriften Hymnodia sacra. Programmet bildar ett spår från de gamla isländska psalmerna, över nordiska barockmästerverk och till helt ny musik skapad med inspiration från sekelgamla melodier. Projektet bygger på omfattande samarbete och förmedlar den skandinaviska musiktraditionen till en bred publik.

Mobilitetsstödet täcker rese- och/eller boendekostnader för professionella konstnärer och kulturutövare i de nordiska och/eller baltiska länderna.

Stödet ger sökande – individer eller små grupper – tillgång till kontakter, färdigheter och kunskap från olika delar av Norden och Baltikum. Finansieringen kan användas för att framföra konst- och kulturproduktioner samt för att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den sista ansökningsomgången i år är 01.09.2021–30.09.2021.

Vänligen notera att ansökningstiden utgår kl. 15.59, finsk tid.