Kultur- och konstprogrammet stöder femtio nordiska samarbetsprojekt

Den nya sakkunniggruppen för Kultur- och konstprogrammet har samlats för sitt första beslutsmöte i maj 2020. På grund av coronapandemin ordnades introduktion, förberedelser och beslutsmöte online. Sakkunniggruppens ordförande Anna Sparrman sammanfattar erfarenheten på följande sätt:

Att mitt i dessa coronatider ha äran att dela ut medel till små och stora professionella kulturprojekt känns fantastiskt. Uppdraget är viktigare än vanligt, vi har därför fördelat mer medel än normalt med en förhoppning om att stärka och lyfta kulturen.

Det stora samtida behovet av stöd till kultur- och konstfältet uppmärksammades genom att fördela programmets årsbudget på 2,2 miljoner euro framtungt, med en utdelning av 1 408 958 euro till femtio projekt. Det motsvarar en fjärdedel av den totala ansökta summan på 5 994 255 euro fördelat på 186 ansökningar. De beviljade summorna är mellan 3000 och 100 000 euro.

Exempel på projekt som beviljats stöd

Bland ansökningarna som beviljades stöd vid Kultur- och konstprogrammets första omgång 2020 finns några som vi vill presentera redan i det här skedet:

Donna Quijote – theatrical dance on thin ice väcker miljöfrågor i ett globalt sammanhang tillsammans med representanter för ursprungsbefolkning på olika håll. Det är en mångnationell teaterproduktion organiserad av Ruska Ensemble, Finlands Nationalteater, Grönlands Nationalteater, Qiajuk Studios, ARTErias Urbanas, Multilogos och konstnärer från Sápmi, Finland, Norge, Canada och Bolivia. Konstnärer förs samman av projektet för att dela tankar om mänsklighet och ekologisk katastrof på nationalscener från sina infödda synpunkter. Donna Quijote utvidgar åskådarens perspektiv på ursprungsbefolkning, natur, ekosystem och hela spektret av livsstilar.

Ilzenberg Manor’s Small Festival for Kids för professionella kulturaktörer av hög kvalitet till invånare i omgivningarna av en herrgård i norra Litauen, med samarbetsparter från Sverige, Finland och Estland. Festivalen presenterar flera genren av föreställande konst som teater, dans, dockor och cirkus för barn upp till tio år. Samarbetet erbjuder barn från ekonomiskt marginaliserade familjer och från kulturellt avlägsna platser en möjlighet till möten med professionella dans- och cirkuskonstnärer. Evenemanget blir också en mötesplats för nordiska konstnärer och deras professionella kolleger från Litauen och Estland, vilket kan leda till nya samarbeten.

En mötesplats för delande av kompetens inom analog fotografi skapas genom ’when the light hits just right’ av Dots: förening för audiovisuell konst rf. Det handlar om en helt analog festival som presenterar utökad film och analog fotografi i en tre månader lång utställning vid Vasa Konsthall och Galleri Ibis, publikprogram med filmvisningar, liveföreställningar och verkstäder, samt en konferens för professionella. Projektet sammanför för första gången konstnärer, kuratorer, programmerare, förmedlare, forskare och andra professionella inom analog film och fotografi i Norden och Baltikum i planerad omfattning.

Unga uppkommande kvinnliga konstnärer på Hip Hop och House dansfältet mottog stöd för ett en vecka långt sommarläger ALIDE”- in collaboration with AxAKavAT. Deltagarna kommer att uppmuntras i sitt skapande och öva upp konsten att våga förverkliga idéer, drömmar och projekt. Verkstäderna dokumenteras med video för att inspirera andra till kollektivt stöd och ett växande, nätverkande systraskap. Deltagarna kommer också att samverka lokalt med ett barnläger och invånare i byn Karepa i Noröstra Estland.

Seyðatónar / Sheep Music är ett samarbete mellan Hafdís Bjarnadottir, Passepartout Duo och flera museer, bondgårdar, festivaler och uppträdare. Det kommer att resultera i en serie av musikaliska arrangemang för mänskor och får på Färöarna, på Island och i Skottland, med betoning på lokal lantbruk, stickningstradition och herdekulturer. Projektets syfte är att föra mänskor samman konceptuellt och väcka samtal om delade värderingar på basis av den hypotetiska frågan ”hurdan musik skulle fåren gilla att höra?

På sidan Resultat kan du se alla projekt som mottagit stöd från Kultur- och konstprogrammet.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 10.8-10.9.2020. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

 

Bilden är av Performance Køkkenet från Nordic Actions in Nature 2018, som beviljats stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2018. Projektet sammanförde nordiska performancekonstnärer som engagerade sig i miljö- och hållbarhetsfrågor.