Kulttuuri- ja taideohjelmasta apurahaa viidellekymmenelle pohjoismaiselle yhteistyöhankkeelle

Mies lja vesiletku laiturilla

Kulttuuri- ja taideohjelman uusi asiantuntijaryhmä on tehnyt ensimmäiset päätöksensä toukokuussa 2020. Koronapandemian vuoksi ryhmän johdanto tehtäväänsä, hakemusten käsittely ja päätöskokous järjestettiin virtuaalisesti. Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Anna Sparrman kiteyttää kokemuksen seuraavasti:

Tuntuu fantastiselta pystyä jakamaan tukea pienille ja suurille ammattimaisille kulttuurihankkeille näinä korona-aikoina. Tehtävä on nyt tavallistakin tärkeämpi ja siksi olemme jakaneet normaalia enemmän tukea voidaksemme tukea ja vahvistaa kulttuuria.

Kulttuurin ja taiteen kentän suuri ajankohtainen tuen tarve huomioitiin jakamalla tavallista suurempi osa ohjelman vuotuisesta 2,2 miljoonan euron budjetista. Kaikkiaan 50 hanketta sai apurahana 1 408 958 euroa, mikä vastaa noin neljäsosaa hakemusten määrästä (186) ja haetusta summasta (5 994 255 e).

Esimerkkejä myönnetyistä apurahoista

Kulttuuri- ja taideohjelman vuoden 2020 ensimmäisellä kierroksella tuettujen hankkeiden joukossa on muutamia jotka tahdomme esitellä jo tässä vaiheessa:

Donna Quijote – theatrical dance on thin ice käsittelee ympäristökysymyksiä globaalissa kontekstissa yhdessä eri alueiden alkuperäiskansojen edustajien kanssa. Se on monikansallinen teatteriproduktio, johon osallistuvat Ruska Ensemble, Suomen kansallisteatteri, Grönlannin kansallisteatteri, Qiajuk Studios, ARTErias Urbanas, Multilogos ja saamelaisia, suomalaisia, norjalaisia, kanadalaisia ja bolivialaisia taiteilijoita. He kokoontuvat jakamaan ajatuksia ihmisyydestä ja ekologisesta katastrofista kansallisnäyttämöiltä käsin, mutta omista näkökulmistaan. Donna Quijote laajentaa katsojan käsityksiä alkuperäiskansoista, luonnosta, ekosysteemeistä ja elintapojen koko kirjosta.

Ilzenberg Manor’s Small Festival for Kids vie yhteistyössä ruotsalaisten, suomalaisten ja virolaisten kumppaneiden kanssa taiteen ammattilaisia Pohjois-Liettuassa sijaitsevan kartanon lähellä asuvien ihmisten luo. Tapahtuma esittelee alle kymmenenvuotiaille lapsille esittävien taiteiden useita lajeja, kuten teatteria, tanssia, nukkeja ja sirkusta. Yhteistyö mahdollistaa vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuuden kohdata tanssin ja sirkuksen ammattilaisia kulttuurisesti syrjäisellä seudulla. Tapahtuma toimii myös kohtauspaikkana pohjoismaisille taiteilijoille ja heidän liettualaisille ja virolaisille ammattilaiskollegoilleen, minkä toivotaan johtavan uuteen yhteistyöhön.

Dots: förening för audiovisuell konstin hankkeessa ’when the light hits just right’ luodaan kohtaamispaikka analogisen kuvan osaamiselle luodaan. Analogisen kuvan festivaali koostuu Vaasan taidehalliin ja Galleria Ibikseen koottavasta näyttelystä, ammattilaisille suunnatusta konferenssista ja yleisönäytöksistä sekä työpajoista. Hanke tuo ensimmäistä kertaa yhteen analogisen kuvan ja filmin parissa työskenteleviä taiteilijoita, kuraattoreita, ohjelmoitsijoita, yleisötyöntekijöitä ja tutkijoita tässä laajuudessa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Nuoret nousevat naistaiteilijat Hip Hopin ja Housetanssin saralla saivat tukea viikon pituiselle kesäleirille ”ALIDE”- in collaboration with AxAKavAT”. Osallistujia kannustetaan omassa luomisessa sekä omien unelmien ja hankkeiden toteuttamiseen uskaltamisessa. Työpajat dokumentoidaan videolle muiden inspiroimiseksi sekä yhteisöllisen tuen ja verkoston laajentamiseksi. Osallistujien ja Koillis-Virossa sijaitsevan Karepan kylän välille suunnitellaan myös paikallista vuorovaikutusta, kuten työpajoja asukkaiden ja lastenleirin osallistujien kanssa.

Seyðatónar / Sheep Music on Hafdís Bjarnadottirin ja Passepartout Duon yhteistyö, johon osallistuu myös useita museoita, maatiloja, festivaaleja ja esiintyjiä. Hankkeen puitteissa luodaan paikalliseen maanviljelykseen, neuleperinteeseen ja paimentolaiskulttuureihin perustuva musikaalisten tapahtumien sarja, jonka kohderyhmänä on sekä lampaat että ihmiset Färsaarilla, Islannissa ja Skotlannissa. Hankkeen tavoitteena on saattaa ihmisiä yhteen arvokeskustelujen pariin. Hanke perustuu käsitteellisesti kysymykselle: ”millaista musiikkia lampaat tahtoisivat kuulla?”

Voit löytää tällä ja edellisillä hakukierroksilla myönnetyt hankeapurahat sivulta Tulokset.

Kaksi hakukierrosta vuosittain

Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä. Tukiohjelmaa hallinnoi Pohjoismainen kulttuuripiste.

Tukiohjelmalla on kaksi hakukierrosta vuosittain. Seuraava hakuajankohta on 10.8-10.9.2020. Hakuaika päättyy kello 15.59 suomen aikaa.

 

Kuvan lähteenä on Performance Køkkenet hankkeesta Nordic Actions in Nature 2018, joka vastaanotti Kulttuuri- ja taideohjelman tukea vuonna 2018. Hanke yhdisti pohjoismaisia performanssitaiteilijoita luontoa ja kestävyyttä käsittelevien aiheiden äärelle.