Kultur- och konstprogrammet öppnar med en uppdaterad ansökningsblankett

Årets första ansökningsomgång för Kultur- och konstprogrammet har öppnats med en uppdaterad ansökningsblankett. Stödprogrammets kriterier och mål är oförändrade, men blanketten har utvecklats med målet att vara mera användarvänligt.

Den nordiska dimensionen, konstnärliga kvaliteten och samarbetsdimensionen i projektet är fortfarande de viktigaste programkriterierna. Relevanta frågor för bedömningen av kvaliteten är hur projektet utvecklar konst- och kulturområdet, hur nyskapande projektet är och om resultatet av arbetet kommer att kunna leva vidare. En bedömning görs också på den sökandes förmåga att genomföra projektet på ett bra sätt. Projektets hållbarhet bedöms särskilt ur ett socialt perspektiv, enligt projektets effekt på och betydelse för utvecklingen av ett hållbart, inkluderande och mångsidigt konst- och kulturliv i Norden.

Bedömningen påverkas av Nordiska ministerrådets horisontella perspektiv med betoning på jämställdhet, hållbarhet samt barn och unga. Ansökningarna utvärderas också utifrån teman i strategin för det nordiska kultursamarbetet 2013–2020: det hållbara, det kreativa, det interkulturella, det unga och det digitala Norden.  Det finns inga öronmärkta pengar till ovannämnda strategiska innehåll och programmet är öppet också för projekt som hänför sig till andra teman.

Ansökningstiden är öppen mellan femte februari och femte mars 2020. Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår klockan 15.59 finsk tid.

Bild från en mediecontainers resa i Norden och till Kalaallit Nunaat (Grønland). Projektet ANERSAAQ / ANDI / ÅND – spiri of place – mediekunstprojekt på rejse har mottagit understöd från Nordisk kulturkontakt. Här vid Paamiut konstmuseum med konstverk av Mia Lindenhann och foto Karen Thastum.