Hög kvalitet på mindre projekt i Kultur- och konstprogrammets utdelning

Kultur- och konstprogrammets arbetsgrupp framför den rosa väggen på Sveaborg B28.

De mindre ansökningarna briljerade i kvalitet när Kultur- och konstprogrammets expertgrupp fattade beslut om stöd i årets första ansökningsomgång. Detta syns i utdelningen av beviljade medel, säger ordförande Gunnar Karel Másson.

Flera mindre och några större projekt finns med på listan över totalt 37 beviljade projekt. Totalt lämnades 229 ansökningar in, vilket ger en beviljningsprocent på 16 procent. Sett till ansökt summa var beviljningsprocenten 15, då närmare 1,2 av närmare 7,9 ansökta miljoner euro beviljades.

Konsten återspeglar samhället

Gunnar Karel Másson ser några tydliga tendenser på det nordiska konst- och kulturfältet.

–  Utöver klimatfrågan och hållbarhet generellt är queertematik, sexuell identitet, inkludering och skapande av trygga rum är återkommande teman. Temata som dessa får dock inte känns påklistrade. Ett projekt kan bära ett samhällsrelevant tema men måste också ha en starkt konstnärlig integritet och kvalitet, säger han.

Ansökningarna återspeglar också behovet av konst på konstens egna villkor.  

– Vi ser fortsättningsvis också projektansökningar som helt enkelt handlar om att göra konst, eller projekt som vill inleda forskning, konstaterar Másson.

Två ansökningsomgångar årligen 

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

På grund av den stora mängden ansökningar ges individuell respons inte till de sökande. Däremot är du välkommen att kontakta Nordisk kulturkontakts stödrådgivare när du förbereder din ansökan. För närmare information om programkriterier, gå in på sidan om Kultur- och konstprogrammet.

Kultur- och konstprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa omgång öppnar 12.8.2024, med ansökningsfrist 12.09.2024 kl. 15:59 finsk tid.