Förändringskraft i nätverken på kulturfältet

Anna Júlia Friðbjörnsdóttir, Daniel Urey, Søren Burholt Kristersen and Triinu Aron are standing next to each other in a library with a map of Europe in the background.

Anna Júlia Friðbjörnsdóttir, Daniel Urey, Søren Burholt Kristersen och Triinu Aron. Foto: Heidi Orava

Samhällsdebatten just nu kretsar mycket kring hållbarhet, klimatet och maktspelet mellan världens stormakter. Det är inte den mest gynnsamma tidpunkten för individer att göra sin röst hörd eller utöva sin konst, men för nätverken på konst- och kulturfältet är det en chans att utforska hur man med gemensamma krafter kan göra skillnad.

Det konstaterar Søren Burholt Kristensen, medlem i den sakkunniggrupp som fattar beslut om nätverksstöd inom Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Bland 57 inkomna ansökningar beviljade sakkunniggruppen vid årets andra utdelningmöte 14 nätverk stöd till ett totalbelopp på 272 890 euro.  

– Vi kan inte påverka skeendena, men som språkrör och publik har vi möjlighet att dela kunskap och annorlunda synvinklar. Det finns också många möjligheter att hitta samarbetsområden i uttryckligen den nordisk-baltiska regionen, där det är lätt att hitta gemensamma nämnare, säger Søren Burholt Kristensen.

Vägkost för framtida nätverk

I och med beslutsmötet avslutade sakkunniggruppen för nätverksstöd sitt treåriga mandat. Med hundratals lästa ansökningar i bagaget delar gruppen gärna några reflektioner. Anna Júlía Friðbjörnsdóttir, medlem i sakkunniggruppen, lyfter fram att nätverk inte enbart behöver bestå av institutioner. 

– Till att börja med är det viktigt att alla nätverk tänker in det konstnärliga perspektivet. Utöver det är det viktigt att också inkludera konstnärerna själva i nätverken. Vi har sett en del i övrigt goda ansökningar där konstnärerna saknats helt och hållet, vilket är synd då de skulle kunna ge nätverken ett stort mervärde, påpekar Anna Júlía Friðbjörnsdóttir.

Gruppen vill också gärna sticka hål på trenden med nätverk som enbart verkar inom ett enda konstfält, och uppmuntrar till fler gränsöverskridande samarbeten.

– Nätverken handlar på en metanivå om att stärka det vi har gemensamt i våra länder och inom våra respektive konstfält, men kom ihåg att alla partner i ett nätverk inte behöver sluta på samma punkt. Det viktigaste är att jobba mot en gemensam horisont, sammanfattar sakkunniggruppens ordförande Daniel Urey.

Exempel på stödda projekt i denna omgång

  • STAY COOL är ett arktiskt nätverk för professionella dansare initierat av Tanssiteatteri Rimpparemmi. Nätverket ska erbjuda stöd, kontakter över landsgränserna och en uppmuntrande gemenskap genom en serie fysiska evenemang. Medverkande länder: Finland, Norge och Sverige.
  • Baltic Contemporary Opera Network är ett initiativ lett av partner från Litauen, Lettland och Estland i ledning av Operomanija. Nätverkets syfte är att facilitera kulturellt utbyte, underlätta erfarenhetsutbyte och utveckla samarbetsförutsättningar inom det moderna operafältet i samarbete mellan fria konstnärer och producenter i regionen.
  • Lýsa Network av Finnish Light Art Society FLASH skapar ett nordiskt nätverk där kuratorer, producenter och programmerare som ansvarar för ljuskonstevenemang kan dela erfarenheter, skapa samarbeten och hållbara arbetsstrategier, i Norden och internationellt. Medverkande länder är Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Nästa ansökningsomgång för såväl kort- som långvarigt nätverksstöd öppnar 19.1.2024 och pågår till 19.2.2024 kl. 15.59 finsk tid.