Kulttuurialan verkostot muutosvoimana

Anna Júlia Friðbjörnsdóttir, Daniel Urey, Søren Burholt Kristersen and Triinu Aron are standing next to each other in a library with a map of Europe in the background.

Anna Júlia Friðbjörnsdóttir, Daniel Urey, Søren Burholt Kristersen ja Triinu Aron. Kuva: Heidi Orava

Yhteiskunnallinen keskustelu keskittyy nyt paljolti kestävään kehitykseen, ilmastoon ja maailman suurvaltojen väliseen valtapeliin. Aika ei siis ole paras mahdollinen sille, että yksilöt voisivat saada äänensä kuuluviin tai tehdä taidettaan. Kulttuuri- ja taidealan verkostoille tämä tarjoaa mahdollisuuden selvittää, miten ne voisivat vaikuttaa asioihin yhdistämällä voimiaan.

Näin toteaa Søren Burholt Kristensen, joka tekee verkostotukipäätöksiä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelman asiantuntijaryhmässä. Ryhmä myönsi vuoden toisessa päätöskokouksessa 14 verkostolle tukea, jonka kokonaissumma oli 272 890 euroa. Kaikkiaan hakemuksia tuli 57.

– Emme voi vaikuttaa maailmantapahtumiin, mutta kulttuurialan ääninä ja yleisönä meillä on mahdollisuus jakaa tietoa ja erilaisia näkökulmia. Meillä on myös paljon mahdollisuuksia löytää yhteistyökohteita nimenomaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella, jossa on paljon yhteisiä nimittäjiä, Søren Burholt Kristensen sanoo.

Evästystä tuleville verkostoille

Päätöskokouksen myötä päättyi myös verkostotuen asiantuntijaryhmän kolmivuotinen toimikausi. Takana on satoja luettuja hakemuksia, joten ryhmä jakaa mielellään muutamia huomioita. Asiantuntijaryhmän jäsen Anna Júlía Friðbjörnsdóttir huomauttaa, että verkostojen ei tarvitsisi koostua ainoastaan instituutioista.

– Ensinnäkin on tärkeää, että kaikki verkostot ottavat mukaan taiteellisen näkökulman. Sen lisäksi on tärkeää osallistaa taiteilijoita myös itse verkostoihin. Olemme nähneet jonkin verran hakemuksia, jotka ovat olleet muuten hyviä, mutta taiteilijat ovat puuttuneet kokonaan. Se on harmi, koska he voisivat antaa verkostoille paljon lisäarvoa, Anna Júlía Friðbjörnsdóttir huomauttaa.

Ryhmä haluaa myös haastaa trendin, jossa verkostot toimivat vain yhdellä taiteenalalla. Rajat ylittävää yhteistyötä kaivattaisiin lisää.

– Verkostoissa on kyse metatason vahvistuksesta asioille, jotka yhdistävät meitä yli maarajojen ja eri taiteenaloilla. Muistakaa kuitenkin, että kaikkien verkostokumppanien ei tarvitse päätyä samaan päätepisteeseen. Tärkeintä on pyrkiä kohti yhteistä näkemystä, tiivistää asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Daniel Urey.

Esimerkkejä tällä kierroksella tuetuista projekteista

  • STAY COOL on ammattitanssijoiden arktinen verkosto, jonka aloitteentekijänä toimi Tanssiteatteri Rimpparemmi. Verkosto tarjoaa tukea, maarajat ylittäviä kontakteja ja kannustavan yhteisön toteuttamalla sarjan fyysisiä tapahtumia. Osallistujamaat: Suomi, Ruotsi ja Norja
  • Baltic Contemporary Opera Network on virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten kumppanien johtama hanke, jota vetää Operomanija. Verkoston tavoitteena on edistää kulttuurivaihtoa, helpottaa kokemustenvaihtoa sekä kehittää yhteistyöedellytyksiä nykyoopperan kentällä yhteistyössä alueen vapaiden taiteilijoiden ja tuottajien kanssa.
  • Suomen valotaiteen seuran (FLASH) Lýsa Network -projektissa luodaan pohjoismainen verkosto, jossa valotaidetapahtumista vastaavat kuraattorit, tuottajat ja ohjelmoijat voivat jakaa kokemuksia sekä luoda yhteistyötä ja kestäviä työskentelystrategioita Pohjoismaissa ja kansainvälisesti. Osallistujamaat: Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska

Lyhyt- ja pitkäkestoisen verkostotuen seuraava hakukierros avautuu 19.1.2024 ja päättyy 19.2.2024 klo 15.59 Suomen aikaa.