Nyttan av svenskan inom näringsliv och handel i Norden

Näringslivet är en sektor där det nordiska samarbetet har varit framgångsrikt under de senaste två decennierna. Trots att engelskan dominerar inom internationella bolag spelar svenskan fortfarande en viktig roll inom Finlands näringsliv och särskilt i de många företag som lever på handel och samarbete med Sverige, men även övriga Norden. Det finns ett reellt och konkret behov av goda kunskaper i svenska och kunskaper i svenska verkar också positivt på en arbetstagares karriärutveckling inom näringslivet.

Är näringslivet en av nycklarna till att få den finskspråkiga majoriteten att inse nyttan och glädjen av att kunna svenska? Är intresset för Norden avgörande för svenskans roll och betydelse i Finland?

Talare:

Riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist

Finlands ambassadör i Sverige Maimo Henriksson. (distans, Sthlm)

Skandinavienchef för Finnair Robert Lönnblad

VD Ålandsbanken Finland Anna-Maria Salonius

Finsk-Svenska Handelskammarens VD Kjell Skoglund

 

Arrangörer: Folktinget och Norden i Fokus Finland

Kommande evenemang

Alla evenemang

Nordiskt språkcafé

Nordiskt språkcafé