Livestream: Regissörens blick och signatur

DocPoint Logo

Detta seminarium utforskar vilka sorters beslut som guidar filmskapande och hurudan världsvy eller etos som finns bakom skapandet.

Seminariets talare inkluderar filmskapare så som Jannik Splidsoel, Pia Andell, Jan Ijäs och Susanna Helke. Diskussionen modereras av Marjaana Mykkänen och Maija Hirvonen.  

Genom Jannik Splidsboels presentation och breda fallstudieexempel undersöker vi hur dokumentärfilmskaparens blick influerar filmens skapande. Hur medveten måste författaren vara över sin egen blick och attityd? Och kan filmen utmana samhällets normativa synsätt? 

Evenenemanget hålls på finska, förutom Spildsboels presentation som hålls på engelska. 

Seminariet produceras i samarbete med Nordic Culture Point, DocPoint, Documentary Guild och WIFT Finland, och är en del av dokumentärfilmfestivalen DocPoint. Seminariet anordnas med stöd av AVEK.  

Se streamen här:

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kritiksalong