LIVE STREAM – Föreläsning med Klaus Petersen: Nordiska värderingar

Letter­stedska föreningen, Centrum för Nordenstudier (Helsingfors universitet) och Föreningarna Nordens Förbund arrangerar i samarbete med Nordisk kulturkontakt en festföreläsning med nordiskt tema för en allmän publik.

Letterstedt-föreläsaren 2021 är Klaus Petersen, professor och chef för Danish Centre for Welfare Studies vid Syddansk Universitet. Rubriken för föreläsningen är Nordiska värderingar.

Inom nordiskt samarbete lyfts ofta de gemensamma nordiska värderingarna fram som en viktig beståndsdel av vår samarbetskultur. Samtidigt är det rätt oklart vad som menas med ’nordiska värderingar’, som så ofta nämns i festtal. I essän Nordiske Værdier. Et kritisk reflekterende essay (2019) har Petersen tagit sig an denna fråga, och en slutsats är att vi i Norden har förvaltat i grunden universella värderingar på ett eget sätt.

Klaus Petersen är främst känd för sin forskning om välfärdsstaten i Danmark och Norden ur ett historiskt, begreppsligt och internationellt jämförande perspektiv. Han har lett ett flertal forskningsprojekt, och var vicedirektör för den nordiska toppforskningsenheten NordWel (2007-2014). Petersens forskningsprofil uppvisar en stor bredd, och omfattar kalla krigets historia, amerikaniseringsprocesser i Norden, arbetarhistoria och möbeldesign.

 

 

Program

17.00 Välkomsthälsning: CENS & Letterstedtska föreningen

17.15 Letterstedt-föreläsning: Klaus Petersen

17.45 kommentarer:

Professor Helena Blomberg-Kroll (Soc. o Kom.,Helsingfors universitet)

Fd talman, LF huvudstyrelses ordförande, Björn von Sydow

Moderator: Peter Stadius (CENS, Helsingfors universitet)

Diskussion och frågor från publiken (frågor via Facebook)

18.45: Tillställningen tar slut

 

Logo, University of Helsinki, CENS - Centre for Nordic StudiesLogo - Foreningerne Nordens forbund

Kommande evenemang

Alla evenemang

Nordiskt språkcafé

Nordiskt språkcafé