Seminarium: Postnordisk – och sen?

Nordisk kulturkontakt arrangerar tillsammans med Frame Finland och HIAP ett seminarium med utgångspunkt i den norska konstkritikern Jonas Ekebergs nyutkomna bok ”Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976–2016”.

Under seminariet kommer Ekeberg att presentera sin forskning kring det nordiska konstsamarbetet. Bland övriga talare har vi bland annat kulturkonsult Marianne Möller (FI) och bildkonstnär Britta Marakatt-Labba (Sápmi), Santiago Mostyn (SE) och Tone Olaf Nielsen (DK) . Professor Anne Szefer Karlsen (NO) fungerar som moderator.

Seminariet vill belysa det nordiska konstsamarbetets historia och väcka diskussion kring hur samarbetet kan se ut i framtiden. Vilka utmaningar och behov finns på fältet? Och vad är nordisk gästfrihet? Hur påverkar det politiska läget möjligheterna till samarbete? Är nordiskt samarbete fortfarande angeläget i den värld vi nu lever i?

 

Med anledning av Covid-19 begränsar vi antalet besökare så att det hela tiden är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på våra evenemang. Handsprit finns också tillgängligt på alla evenemang.

 

Kommande evenemang

Alla evenemang

Nordiskt språkcafé

Nordiskt språkcafé