ARTIVAL TALKS: Skrivprocess och praxis

Logo av Artival Talks

Som en del av ARTIVAL RE:CONNECT, en flerspråkig nordisk kulturfestival som IMMART går i bräschen för, bjuder galleriet Red Door in till ”Skrivprocess och praxis”, ett ARTIVAL Talk med poeter, berättare och dramatiker som skriver på flera olika språk, kommer från flera olika kulturer och använder flera olika medier. De medverkande tar upp sina berättelser och erfarenheter av det nordiska kulturlandskap de är en del av.

Några av ämnena som tas upp är att övervinna språkbarriärer och navigera flerspråkighet i sitt skrivande, att föra över text från papper till scenen och att arbeta med flera olika format för att engagera publiken och diskutera de ämnen som är relevanta för vår tid.

Inbjudna talare

Yemmi Butterman är en nigeriansk poet och skönlitterär författare som finner tröst i alla typer av kreativa symfonier. Yemi har skrivit Two Geniuses and a Fool och Pride of the Middle One. I sin senaste poesi, som fått titeln Symphony Village, djupdyker han i den inre motivationen att konfrontera osäkerhetens rädslor. Han låter sig inspireras av samspelet mellan sina yorubarötter, det engelska språket och den nordiska kontexten.

Vladislav Nentjev är människa på deltid och har ett milt tvång att överanalysera. Vladislav skriver korta fiktiva berättelser som utforskar gränsen mellan kunskap och känslor. Han tar upp rastlösa frågor som: Hur känner vi oss? Varför? Hur kan vi använda det på ett bra sätt istället för ett dåligt? Var fan är mina glasögon? Vladislav Nentjev är medlem av de kreativa kollektiven Helsinki Writers’ Group (sedan november 2017) och The Finn-Brit Players (sedan augusti 2019). Tillsammans med Finn-Brit Players har Vladislav agerat dramatiker, regissör, producent, scenansvarig, ljud- och ljustekniker och – vid sällsynta tillfällen – uppläsare av monologer eller dikter. Han har också skrivit i ett par utgåvor av tidningen Marvin – The Lehti, som ges ut av science fiction-klubben på Helsingfors universitet.

Elizabeth Torres är en colombiansk-amerikansk poet, multimediakonstnär, översättare och kulturorganisatör. Hon är chefredaktör för konst- och kulturpublikationen Red Door Magazine, som ges ut en gång i kvartalet, chef för galleriet Red Door, värd för podden Red Transmissions och grundare av Poetic Phonotheque. Elizabeth använder sig av aliaset Madam Neverstop och medverkar ofta på festivaler och kulturella projekt i Norden, USA och Latinamerika.

––––––––––––

ARTIVAL Talks organiseras av IMMART, Nordisk kulturkontakt och Globe Art Point som en del av ARTIVAL RE:CONNECT, en flerspråkig nordisk kulturfestival som äger rum på olika platser i Norden under 2023. Festivalen samlar en mångfacetterad grupp människor på ett hållbart sätt och låter dem skapa tillsammans och reflektera kring frågor om inkludering och tillhörighet med hjälp av utställningar, performanceverk, samtal, workshops, uppläsningar och annat. Detta sker under en tid då många strävar efter att återknyta till sig själva, sina familjer och sina samhällen på ett eller annat sätt.

ARTIVAL Talks är en samling livestreamade virtuella diskussioner, debatter och samtal om de teman som tas upp av ARTIVAL – en festival som placerar konstnären och den konstnärliga processen i centrum. ARTIVAL Talks inleddes i maj 2023 och har som främsta syfte att skapa en tydligare förståelse för de olika processer, perspektiv och utgångspunkter som finns i den nordiska konstvärlden. Detta görs genom att man samlar konstnärer, kulturarbetare, aktivister, människorättsexperter, myndighetspersoner och representanter för civilsamhället och låter dem utbyta idéer och dela med sig av sina erfarenheter av framgångar (och misslyckanden), bra (och dåliga) tillvägagångssätt och de möjligheter (och utmaningar) som finns i den nordiska konst- och kultursektorn.

Läs mer om ARTIVAL.

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kritiksalong