Bilderbokssamtal på gång

Bild på böcker som är nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020

Foto: norden.org

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris har delats ut alltsedan 2013. I år är många av de nominerade verken bilderböcker. I text och bild behandlas allt från naturkrafter och traditioner till svåra teman såsom sjukdom, sorg, fattigdom, utanförskap och ensamhet.  I böckerna varvas det svåra med lek, fantasi och en gnutta humor som ger hopp i tillvaron.

Den bästa läsupplevelsen av en bilderbok får man då man kan läsa både text och bild och förstår hur dessa samverkar med varandra. Samtidigt vill jag också öppna bilderboken för samtal och visa dess möjligheter för den som inte behärskar språket. Vi ska heller inte döma boken efter formatet. Oberoende av om du är förälder, småbarnspedagog, grundskollärare eller universitetslektor kan bilderböcker öppna upp för intressanta samtal.

 

Pärmbild till boken Loftar tú mær? av Rakel Helmsdal

I Loftar tú mær? av Rakel Helmsdal får vi möta tre syskon vars gammelmormor dött. Lillebror, Syster och Storebror befinner sig i trädgården. Vi får ta del av barnets tankar och känslor om hur döden påverkar dem. Den yngsta gråter inte utan lever i nuet. Systern flyger drake och storebror, som borde ta hand om sina syskon, sörjer och minns gammelmormor.

För er som kan färöiska och vill ha en annorlunda läsupplevelse, rekommenderar jag att högläsa boken två gånger. Först utan att visa omslaget eller bilderna och efter det högläsning med de fantastiska bilderna. Fundera på läsupplevelserna som antagligen är väldigt olika varandra. Det kan också vara intressant att se på strukturen i texten, hur den är uppbyggd och vilka mönster man kan finna.

Om ni inte kan språket utan enbart känner till ramberättelsen kan fokus ligga på illustrationerna och samtalet kan handla om de uttryckslösa figurerna vs de namnlösa syskonen. Eller varför inte fundera kring Rakel Helmsdals teknik och intressanta perspektiv. Förmedlar detta fågelperspektiv något? Fundera också vad kråkorna, den vita duvan eller det gamla trädet kan ha för funktion. Ifall att ni vill inkludera en språklig aspekt, kan ni läsa vidare vad som är typiskt för det färöiska språket och lära er några färöiska ord.

 

Ud af det blå av Rebecca Bach-Lauritsen och Anna Margrethe Kjaergaard handlar om en pojke vars bästa vän är en kaktus. Pojkens liv är väldigt strukturerat och allting har sin givna ordning. En morgon när han vaknar har någon varit där. Istället för att bli rädd eller handlingsförlamad, är han modig och nyfiken och lär sig att det finns en björn i huset. När han hittar björnen förändras tillvaron. Hela pojken ser ut att fyllas med liv.  Efter lek och stoj med en björn i huset är ordningen som bortblåst men pojken nöjd.

Ud af det blå är en bilderbok med lite text vilket gör den lättillgänglig även för den som inte kan danska. Innan högläsning kan ni se på omslaget, titeln och fundera på vad boken handlar om. Se tillsammans på bilderna, vad händer när björnen kommer? Med lite äldre barn kan man se på textens uppbyggnad. Hur ser texten ut före och efter björnens entré? Diskutera teman som ensamhet och vänskap samt verklighet och fantasi utifrån dessa. Vissa element, tex tavlan i pojkens sovrum och kaktusen är viktiga i boken. Vad händer med dessa under berättelsens gång? Fundera på färgerna och formerna som används, har de en funktion? Kanske någon kopplar berättelsen till någon annan bok?

 

Slutligen vill jag lyfta fram bilderboken Guovssu och norrskenet” av Karen Anne Buljo och Inga-Wiktoria Påwe. Här har vi en traditionell muntlig berättelse som handlar om det skrämmande norrskenet som stjäl färger. Barnen testar sina gränser, lockar fram naturens krafter med ramsor och får lära sig att ta ansvar då de råkar ut för fara.

Detta är ett bra exempel på en berättelse som kan vara svårtillgänglig pga språket, men som det finns väldigt mycket att samtala kring. Vilka olika samiska kännetecken finns i bilderna? Vem tror du varelserna som lockar till lek är? Har du upplevt norrsken? Finns det naturfenomen som du tycker är skrämmande? Var ligger Sápmi? Det finns många bilderböcker som man kan samtala om trots att man inte kan språket!

Mikaela Wickström, specialbibliotekarie, Nordisk kulturkontakt

 

Alla böckerna finns att låna på Nordisk kulturkontakts bibliotek!

Se online-intervjuer med alla de nominerade på vår Facebeooksida!