Äntligen, en nordisk bokslukare!

Anna Hällgren och Amanda Audas Kass på biblioteksscenen vid Bokmässan i Göteborg 2021.

Mia Östman

Fantastiskt och spännande är det att vara en pusselbit och en del i satsningen: Den nordiska bokslukaren, som Nordisk kulturkontakt driver. Amanda Audas-Kass, Finland, och jag, Anna Hällgren, Sverige, hade förmånen att presentera och lyfta arbetet med Den nordiska bokslukaren på bokmässan i Göteborg. Det blev många glada och förväntansfulla samtal efter vår programpunkt. Flera lyfte att det är en väldigt efterlängtad och viktig satsning som synliggör nordiska bilderböcker. Extra värdefullt tyckte bibliotekarier och pedagoger att det är, att få tillgång till pedagogiskt material med olika svårighetsnivåer och språk, eftersom det saknas helt idag. Och att vi nu får möjlighet att stärka de nordiska språken, läsa mer nordiska bilderböcker med barn och unga, samt höja bilderbokskompetens och medvetenhet kring nordiska bilderböcker.

Vad är då Den nordiska Bokslukaren? Den nordiska bokslukaren är en läsfrämjade satsning som skapar material, diskussionsfrågor och uppgifter till ett femtiotal nordiska bilderböcker, som varit nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Allt arbete sker digitalt. Det här materialet kan användas av pedagoger, föräldrar, bibliotekspersonal, fritidspersonal, idrottstränare… Av precis alla som möter barn i åldern 3-12 år. Materialet är också användbart för dig som är vuxen och vill få inspiration att läsa och upptäcka nordiska bilderböcker. Materialet sänker tröskeln för att läsa böcker på andra nordiska språk. Allt kommer finnas på de fem stora språken: svenska, finska, norska, danska och isländska. Visst material även på: grönländska, färöiska, och nordsamiska.

För mig är detta en angelägen satsning och en möjlighet att få läsa på fler språk än sitt eget modersmål. Att upptäcka att det går jättebra att läsa andra nordiska språk. Jag fascineras varje gång jag ser en grönländsk text, kan läsa på danska eller kan förstå några meningar på isländska och färöiska. Tänk vilka skillnader men också likheter det finns mellan de nordiska språken.

Den nordiska bokslukaren ger mig också, som bibliotekarie och läsfrämjare, en inblick i aktuell barnboksutgivning i Norden och vilka som nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Den ger mig även unika läsupplevelser, och kännedom om olika länder och språkområdens ”pärlor” men också hur mångfacetterad och intressant nordisk barnboksutgivning är. Det gör det lättare för mig i min profession att tipsa, lyfta fram och köpa in dessa nordiska bilderböcker. Här tänker jag också att för alla pedagoger, så ger Den nordiska Bokslukaren, en möjlighet att få inspiration att jobba med nordiska bilderböcker och språk i förskola och skola. Precis det som olika länders läroplaner uttrycker.

Det är också viktigt med denna satsning som stärker överskridande professions-samarbeten inom Norden. Vi är en arbetsgrupp från hela Norden som skapar det här det nordiska bokslukarmaterialet tillsammans. Det är en härlig blandning av pedagoger, bibliotekarier, bilderbokskunniga, illustratörer, författare, läsambassadörer och läsfrämjare. Vi samarbetar också över språk- och landsgränser, vilket fördjupar och höjer kvaliteten i materialet.

Jag tror och hoppas att det här leder till att vi får många, många fler nordiska bokslukare!


Anna Hällgren

är svensk medlem i Den nordiska bokslukarens arbetsgrupp och bibliotekarie, läsfrämjare, och jobbar som handläggare på Kulturrådet i Sverige.


Materialet kommer att finnas gratis och tillgängligt för alla på bokslukaren.org från och med januari 2022. Redan nu kan man besöka sidan och läsa mer om satsningen. Man kan också följa arbetet med Den nordiska bokslukaren på Instagram-kontot @nordiskabokslukaren.

För den nyfikne finns samtalet Den nordiska bokslukaren att se på Bokmässan play tillgängligt året ut!