14 projekt beviljades kortvarigt nätverksstöd

orange, grön och vit färg

Kuva: Cristian Pădureț / Unsplash

Vad har queerfestivaler, immateriellt kulturarv och konstnärlig nyfikenhet på mikrober gemensamt? Alla är teman som behandlas av de senaste beviljade kortvariga nätverksprojekten.

Under årets 2020 andra och sista omgång behandlade sakkunniggruppen för nätverksstöd 48 ansökningar och fattade beslut om att bevilja stöd till 14 nätverksprojekt. Det totala utdelade beloppet var 262 540 euro.

De beviljade projekten omfattar igen ett brett spektrum av olika konstarter och ämnesområden. Bland de beviljade projekten finns t.ex. ett nätverk av nordiska och baltiska queerfestivaler som sätter fokus på queer-teman och använder film som ett centralt medium. Nätverket svarar på behovet för att förbättra kontakter och kommunikation på fältet och är det första i sitt slag.

Det finska Kansanmusiikki-instituutti ry koordinerar ett nordisk-baltiskt nätverk för immateriellt kulturarv som strävar efter erfarenhetsbyte om goda arbetssätt och metoder för att skydda det immateriella kulturarvet i de nordiska och baltiska länderna. Nätverket betonar kollektivt engagemang och välkomnar alla intressegrupper på fältet, som jobbar enligt andan i UNESCO-konventionen för skydd av det immateriella kulturarvet, att delta.

Governing Bodies: Temporary Interdisciplinary Nordic Network for Artistic Investigations of Microbes är ett nätverk av konstnärer och forskare som vill väcka konstvärldens intresse för mikrober. Det finns omfattande forskning och ökade kunskaper om mikrober inom medicin och psykologi – men hur påverkar mikrober konst?

Många nätverk eftersträvar att skapa samarbete över genregränserna och så många som 9 av de 14 beviljade projekt jobbar tvärkonstnärligt.

Nätverksstödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som syftar till att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete och nätverkande mellan professionella konstnärer och kulturutövare i Norden och Baltikum.

Nästa ansökningsomgång arrangeras under våren 2021 och då kan man ansöka både kortvarigt och långvarigt nätverksstöd. Det kortvariga nätverksstödet är avsett för nätverksprojekt upp till ett år medan det långvariga nätverksstödet är avsett för längre men högst 3-åriga nätverksprojekt.

På sidan Stödda projekt kan du se alla projekt som mottagit stöd i den här och tidigare omgångar.