Lyhytkestoista verkostotukea 14 verkostohankkeelle

oranssia, vihreää ja valkoista väriä

Mitä yhteistä on queer-festivaaleilla, aineettomalla kulttuuriperinnöllä ja mikrobeilla mielenkiinnon kohteena? Ne ovat kaikki lyhytkestoisen verkostotuen tuoreimmalla hakukierroksella myönnettyjen apurahaprojektien aihepiirejä.

Vuoden 2020 toisella ja viimeisellä lyhytkestoisen verkostotuen hakukierroksella asiantuntijaryhmä käsitteli 48 hakemusta ja päätti myöntää apurahaa 14 verkostohankkeelle. Myönnetyn tuen kokonaissumma oli 262 540 euroa.

Tuettujen hankkeiden joukossa on jälleen laaja kirjo eri taiteenaloja ja aihepiirejä. Yksi apurahansaajista on Nordic-Baltic Queer Festival Network, joka keskittyy queer-tematiikkaan hyödyntäen elokuvaa ensisijaisena kanavana. Verkosto vastaa tarpeeseen luoda kauan kaivattua yhteydenpitoa ja kokemustenvaihtoa ja onkin ensimmäinen laatuaan tällä saralla.

Suomalainen Kansanmusiikki-instituutti ry koordinoi Nordic-Baltic Intangible Cultural Heritage Network -yhteistyöhanketta, joka pyrkii jakamaan hyviä käytäntöjä ja metodologiaa aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Verkosto painottaa laajaa osallistamista ja kutsuu työhön mukaan kaikki sidosryhmät, jotka tekevät työtä aineettoman kulttuuriperinnon parissa ja Unescon yleissopimuksen hengessä.

Governing Bodies: Temporary Interdisciplinary Nordic Network for Artistic Investigations of Microbes on taitelijoiden ja tutkijoiden verkosto, joka haluaa herättää kiinnostusta mikrobeihin. Mikrobeja tutkitaan paljon lääketieteen ja psykologian aloilla, sillä niillä on suuri vaikutus elämäämme – mutta miten mikrobit vaikuttavat taiteessa?

Monet apurahaa saaneet verkostot luovat yhteyksiä taiteen ja kulttuurin eli alojen välille ja tuovat yhteen erilaisia toimijoita. Yhdeksän neljästätoista myönnetystä hankkeesta määrittelee työnsä poikkitaiteelliseksi.

Verkostotuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa taiteilijoiden ja kulttuurialan muiden ammattilaisten yhteistyötä ja verkostoitumista Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Seuraava hakukierros järjestetään keväällä 2021, jolloin voi hakea sekä lyhytkestoista että pitkäkestoista verkostotukea. Lyhytkestoinen verkostotuki on korkeintaan vuoden kestäville hankkeille ja pitkäaikainen puolestaan korkeintaan kolme vuotta kestäville yhteistyöhankkeille.

Näet kaikki myönnetyt apurahat Tuetut hankkeet -sivulla, ja voit lukea lyhyen kuvauksen hankkeista.