Youth Cultural Innovation Forum

Youth Cultural Innovation Forumin osallistujia olohuoneessa valmistelemassa videointia.

– Anpassning, stresstålighet, kreativitet och innovation.

Det svaret gav Marciana Pantiru när vi frågade henne vilka lärdomarna från projektet var. Marciana är projektledare för Youth Cultural Innovation Forum, som var ett samarbete mellan Stiftelsen Väddö och Södertörns Folkhögskolor (SE), Emergence School of Leadership (NO) och Copenhagen Global Shapers Hub (DK).

Dessa tre organisationer samlades kring en idé att skapa ett nätverk av unga och kreativa människor, som ville öka sitt politiska och sociala engagemang.

I sin ansökan beskrev de sina planer så här:

[Ett projekt som] ska sammanföra fyrtio unga deltagare för att lära sig av varandra, bejaka mångfaldighet och skapa en gemensam förståelse för att tackla globala utmaningar. Det önskade slutresultatet är att bygga ett nordiskt nätverk av framtida innovatörer och förändrare.”

Innovationsdiskussion blev projektplan

Vi satte oss ner för att prata online med Marciana i april 2021, några månader efter att projektet avslutades. Vi bad henne berätta vad det ursprungliga syftet med projektet var, och lite om teamets tankar innan de beslöt sig för att ansöka finansiering.

Marciana sa att de började med att tänka på ordet innovation, vad det betydde för dem och vilket slags budskap de ville förmedla till sin målgrupp. Målen var klara, men projektet saknade en mekanism för att omvandla idén till ett riktigt projekt. Det var då som de egentliga diskussionerna satte igång och de konkretiserades slutligen till en ansökan om finansiering från stödprogrammet Norden 0–30.

Projektet beviljades finansiering i april 2020, mitt under pandemin. Teamet hade gjort en plan att sammanföra unga från de nordiska länderna och bjudit in dem till Sverige i juni 2020. När pandemiläget förvärrades, började teamet ta fram en ny plan där deltagarna skulle träffas online. De planerade parallellt med det ursprungliga programmet, och följde upp situationen och funderade över vilka möjligheter de hade kvar att använda.

Osäkerheten förbyttes till beslutsamhet

– Osäkert. Väldigt osäkert.

Så beskriver Marciana läget genast efter att de hade beviljats finansiering. Teamet insåg att deras alternativ var begränsade: de måste antingen genomföra projektet på plats i Sverige, eller flytta över det till webben. I och med att resebegränsningarna började gälla allt fler, beslöt de att välja det senare. I november 2020 beslöt organisatören alltså att projektet skulle genomföras online. Det innebar att nya utmaningar uppstod, till exempel gällande deltagarnas uppmärksamhetsspann och grad av deltagande, samt det slutliga projektets kvalitet.

Trots ökade problem och ovisshet, kan osäkerhet också ibland ta fram det bästa hos människor och situationer, och det var precis det som hände. Eventets nyckelord var ”innovation”, så samarbetspartner, faciliterare och projektledare slog sina kloka huvuden ihop och planerade ett 9 dagar långt webbinarium med föreläsningar och många ”community talks”. Teamet och deltagarna hade möjlighet att jobba med olika teman, bland annat de globala målen för hållbar utveckling och respekt av mångfald, för att slutligen nå projektets mål.

I det här fallet lärde arrangören verkligen sin målgrupp vad anpassning och görokrati – ”do-ocracy” – innebär, och varför dessa två är så viktiga värden.

En innovativ erfarenhet

På sin webbplats beskriver projektet görokrati som

“ett proaktivt tänkesätt som möjliggör verklig förändring och ger en känsla av styrka som kan ge svar på frågorna:

Varför skulle vi alltid vänta på rätt ögonblick för att ta itu med något? Varför inte börja utforska våra möjligheter nu? “

Och de väntade verkligen inte länge med att ge möjlighet åt fyrtio begåvade personer att lära sig, uttrycka sig och skapa värdefulla nätverk för framtiden, en framtid där vi kanske kan röra oss enkelt igen.

Vi frågade Marciana vad innovation betyder för henne, och hon svarade att för henne är en ”fullständig upplevelse” en innovativ upplevelse. Vi kan dra slutsatsen att genom en sådan förvandling och anpassning har både organisatörerna och deltagarna fått värdefulla lärdomar och utvecklat färdigheter som sträcker sig mycket längre än denna upplaga av Youth Cultural Innovation Forum. Arrangemangen, genomförandet och resultaten erbjöd utmaningar och möjligheter, och alla involverade hade möjlighet att växa och lära sig.


Elisabetta Turaglio & Alfiero Zanotto

Nordic Culture Point / Nordisk kulturkontakt