Volt-stöd delades ut till åtta projekt

Framför en röd byggnad står tre personer som är experter på ett stödprogram för konst.

Sofie Hoppe Søe (DK), Bente S Andersen (NO) och Ivaaq Kriegel (GL) är medlemmar av sakkunniggruppen för Volt. Foto: Sidsel Eskesen.

Åtta barn- och ungdomsprojekt fick finansiering i årets ansökningsomgång av de ungas kultur- och språkprogram Volt. Enligt Sofie Hoppe Søe, ordförande vid den beslutande sakkunniggruppens möte, var ett viktigt kriterium att barn och unga ska ha påverkansmöjligheter i de beviljade projekten. 

Många ansökande har varit bra på att formulera fokus och vad de vill med sina projekt, och Sofie Hoppe Søe konstaterar att konkreta ramar som visar hur projektet kan genomföras i praktiken värdesatts av sakkunniggruppen.

– Det är också viktigt att projekten gör det möjligt för barn och unga att ha en agens i projektet, att de ges möjlighet att ta ansvar och ha medbestämmande kring det som ska komma ut av projektet. Den dialogskapande funktionen är också viktig, säger Hoppe Søe. 

All dialog främjar språkutbyte

De beviljade projekten omfattar allt från skateboardramper till folkdans, vilket Hoppe Søe ser som det fina med Volt – programmet handlar inte bara om det högkulturella och litterära. Språkdimensionen i Volt menar hon att kan uppfyllas på olika sätt 

– Om man gör något tillsammans, vare sig det är att dansa eller bygga en skateboardramp, är det något som främjar språkutbytet när man lär av varandra, säger Sofie Hoppe Søe.

Exempel på projekt som beviljats stöd

  • Nordens Allerbedste Pensumløse Poesi är en årlig antologi med årets bästa dikter utvalda av unga poesientusiaster (15-25 år) i hela Norden. Dikterna väljs ut av unga redaktörer i Danmark, Island, Sverige och Norge. NAPP24 är den femte antologin i NAPP-serien.
  • The Apple Machine kommer att ge barn möjlighet att utforska överflödet av äpplen i Norden, genom urbana skogsexpeditioner, byggverkstäder och offentliga evenemang. Projektet vill skapa en koppling till naturen och hylla den lokala matkulturen, samtidigt som det främjar barnens kreativitet och gemenskap.
  • Projektet Roest går ut på att en grupp ungdomar från hela Norden samlas på Mors kulturmöte för att hålla tal om kultur och ungdomsliv sett med nordiska ungdomars ögon. Projektet ska stärka nordiska ungdomars medborgarskap, gemenskap och ungas röst i den gemensamma nordiska dialogen om kultur och nordiskt ungdomsliv.

Se alla beviljade projekt i denna omgång här. Den exakta ansökningstiden för 2025 års Volt-omgången offentliggörs på vår webbplats i höst.