Virtual Design Destinations

Nordic-Baltic Design and Craft Collaboration av Adorno en av de många projekten som behövde ställa om sina planer under 2020 på grund av COVID-19. De gjorde det genom att uppdatera planerna inför London Design Festival i september 2020. I stället för att ställa ut fysiska designföremål på plats valde Adorno att revolutionera sättet på vilket vi upplever design och konst online.

Projektplanen var innovativ redan från första början, med en digital utställning med objekt som i 3D-format i den första digitala utställningen någonsin som använder sig av den nya tekniken på det sättet. Adorno bjöd åskådaren in till en virtuell verklighet, där designföremål via mobilen kan placeras i vars och ens egen hemmiljö.

När det blev klart att den fysiska utställningen för London Design Week inte kunde förverkligas som planerat ändrade projektet kurs mot att producera en virtuell helhetsupplevelse. Adorno producerade teman och scenografier för de virtuella utställningarna, bjöd in designers och föremål som skulle presenteras, producerade 3D-modeller, editerade korta presentationsfilmer över deltagande formgivare och skapade interaktiva virtuella miljöer för vart och ett av de åtta nordiska och baltiska länderna som presenterades.

Utöver de åtta helheterna från Norden och Baltikum presenteras på samma plattform ytterligare sex länders designsamlingar.  Under London Design Festival presenterades alla samlingarna också i virtuella guidningar, producerade som intervjuer.

COVID-19 påverkade också utställningens tema, The new reality (Den nya verkligheten). Utställningens presentationstext beskriver sammanhanget på följande sätt:

Medvetenhet om den globala ekologiska, politiska, ekonomiska och sociala krisen som vi hotas av har utökats med oron och skräcken som förorsakas av pandemin. Det tydligare än någonsin att vi behöver tänka om och anpassa sättet som vi lever på. Till all lycka är färdigheten att skapa en ny och bättre verklighet större än någonsin.”