Världsläget engagerar unga stödansökande

Från vänster Angutitsiaq Isbothsen, Jack Hancock och Eetu Leinonen.

Norden 0-30-stödprogrammets sakkunniggrupp möttes till årets andra beslutsmöte. Från vänster Angutitsiaq Isbothsen, Jack Hancock och Eetu Leinonen. Foto: Sidsel Emilie Eskesen

Ansökningar med koppling till fred, demokratihot och säkerhetsfrågor var framträdande i årets andra omgång av Norden 0-30.

– Det är tydligt att den här rundan reflekterar det spända världsläget och de extrema högerrörelser som tar plats i samhället just nu. Det finns ett tydligt intresse av att skapa motkrafter och ta tillbaka det fina i den nordiska samhörigheten som dessa krafter förvränger, säger Jack Hancock, ordförande vid expertgruppsmötet den 17 juni.

Expertgruppen beviljade nio projekt stöd till ett totalbelopp på drygt 212 000 euro. Sett till andelen beviljade projekt i förhållande till alla ansökningar var beviljningsprocenten 20.

Exempel på beviljade projekt

Som ett exempel på beviljade projekt lyfter Jack Hancock fram Northern Security Dialogues: Tackling Threats Across Borders. Projektet syftar till att samla ungdomar i Norge, Sverige och Finland för att diskutera regionala säkerhetsfrågor. Tre sammanhängande konferenser i respektive land kommer att ta upp relevanta ämnen genom föreläsningar, diskussioner och sociala aktiviteter för att främja solidaritet mellan framtida nordiska ledare.

Ett fredsrelaterat projekt som beviljades stöd var Peaceday 2024 on Youth Island. Projektet bjuder i samband med FN:s internationella fredsdag in ungdomar från hela Norden att delta i en sammankomst med futurister, innovatörer, konstnärer och äldre personer från ursprungsbefolkningen. Evenemanget kommer att äga rum på Youth Island – en före detta sjöfästning i Öresund utanför FN-staden i Köpenhamn.

Jack Hancock lyfter också fram Ittoqqortoormiit, en teaterworkshop och -performans för unga som handlar om att välja livet. Evenemanget som arrangeras på Grönland lyfter problematiken med självmord och vill visa exempel på att livet, oberoende av omständigheter, alltid är det bättre valet. 

Vill öppna upp för fler språk

Jack Hancock hoppas att den nya nordiska språkkonvention som Nordiska ministerrådet godkände i maj öppnar upp för diskussion om användning av olika språk i Norden. Ansökningar för Norden 0-30 kan lämnas in på alla de skandinaviska språken, finska, isländska, färöiska och grönländska.

– Vissa ansökningar led av att språkkunskapen var begränsad på det språk som ansökan lämnades in på. Det är tråkigt, eftersom språk påverkar besluten och bedömningen. Det kan alltså handla om bra idéer, men om det inte är tydligt vad projektet handlar om så är det svårt att ge det pengar, säger Jack Hancock.

– Alla borde få uttrycka sig på sitt nordiska modersmål och få vara stolt över sin härkomst. Det känns både praktiskt och ideologiskt viktigt.

Årets sista Norden 0-30-runda pågår 9.9-9.10.2024. 

Se alla beviljade stöd i denna runda av Norden 0-30