Tangkongressen

Tangkongressen (The Kelp Congress) var ett konstforskningsprojekt med betoning på nätverkande och kompetensutbyte. Projektets fokus låg på sambanden mellan konstnärlig praxis, tång, sjögräs och samhällen vid kusten. Det initierades med en betoning på det i nordiska länder existerande intresset för miljö- och ekologiaspekter i sammanhanget. Evenemanget fokuserade på konstnärlig forskning och utbyte av kunskap om sjögräsens väsentlighet.

Projektet iscensatte tre utredningar som gav underlag till ett symposium för allmänheten vid Lofoten International Art Festival 2019.  Utredningarna förverkligades i Digermulen, Napp, och Svolvær i Lofoterna, Norge, från 16 till 20 september 2019. Deltagarna var representanter för partnerorganisationer, inbjudna gäster och anmälda via Open Call.

Tangkongressens symposium och det publika evenemanget förverkligades 20–22 september 2019. Symposiet presenterade konstnärlig medling, performanser, förmedling av insikter från de tre utredningarna , two keynotepresentationer, en paneldiskussion och en samling för nätverkande. Kopplingen till LIAF 2019 möjliggjorde också att festivalens deltagare såväl från det lokala, nordiska och globala sammanhanget kunde ta del av innehållet.

Evenemanget dokumenterades i en publikation av Nordnorsk kunstnersenter (NNKS). Ett exemplar går att hitta också i Nordiska biblioteket vid Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Mera information om projektet hittas här.