Stödprogrammens sakkunniga samlades i Helsingfors

""

Den 6 september samlades sakkunniga från alla de stödprogram som Nordisk kulturkontakt förvaltar till sitt årliga möte i Helsingfors. Mötet fokuserade på hur effekter mäts i kultursektorn i allmänhet och på effektmätning av kulturstödprogram i synnerhet.

Det fanns också tid för att dela erfarenheter gällande expertgruppernas huvuduppgift, att bedöma stödansökningar. De sakkunniga enades om att statistik och siffror inte återger en fullständig bild av resultaten eftersom fokus i bedömningsprocessen i hög grad är kvalitativ och därför är svårare att mäta entydigt.

”Vår uppgift är att hitta den mänskliga aspekten – den artificiella intelligensen har kommit för att stanna och vi saknar fortfarande verktyg för att hantera den. Därför kommer hjärta och intuition att bli allt viktigare verktyg i det framtida bedömningsarbetet, sammanfattade Anna Júlía Friðbjörnsdóttir, medlem av expertgruppen för nätverksstöd inom Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur.