Stöd beviljades till 42 projekt från Kultur- och konstprogrammet

Årets 2020 andra omgång av Kultur- och konstprogrammet mottog 153 ansökningar för totalt 4 840 456 euro. Utdelningsbudgeten för den här omgången var 1 274 314 euro, som delades ut till sammanlagt 42 projekt. De enskilda stödsummorna var från 5880 till 100 000 euro.

Omgången mottog en fjärdedel färre ansökningar än vanligt. Tack vare en extra beviljning på 400 000 euro av de nordiska kulturministrarna kunde till och med 30% av ansökningarna beviljas stöd den här gången. Bland ansökningarna fanns färre ansökningar om coronapandemin och digitalisering än förväntat i de rådande omständigheterna. I stället fanns märkbart många projekt kring hållbarhet, jämlikhet och feminism.

Projektexempel från årets andra omgång

Endast två av projekten beviljades ett stöd på 100 000 euro. Den ena av dem är Kaaos Kaamos med syftet att skapa en interaktiv nycirkusupplevelse i ett modernt cirkustält, utan skiljelinje mellan scen och publikutrymme. Projektet kombinerar cirkusdisciplinerna aerial cradle, parakrobatik och banquinne i en föreställning med mer fokus på berättandet än på cirkuselementen, vilket är fortfarande mera sällsynt i Norden än i övriga Europa. Projektet utvecklar nya kompetenser och når flygfritt ut till orter utan stora scener.

Rörliga scener för alternativa platser för konstnärliga uttryck skapas också av projektet TOUR DE LUX, en rörlig parad av ljus där tre cyklar anpassas för projektorer för att möjliggöra mobila audiovisuella visningar. Samarbetet mellan tre lokala team i Oslo, Reykjavik och Stockholm sker digitalt, skapar nya nätverk och sammanför olika kompetenser för nya perspektiv.

Ett exempel på beviljade stöd till projekt med feministiskt tema är 300 ÅR AV OPERA – konserter och nordiskt seminarium på temat kvinnliga operatonsättare 1600–1900.  Projektet tar fasta på hur historieskrivningen, maktstrukturerna och operakulturen är mansdominerade, även om musiken och musikhistorien i sig inte är det. Projektet möjliggör växelverkan mellan forskningen och utförandevärlden och bygger upp en gemensam agenda för en mera jämställd repertoar i alla nordiska länder.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.