Our Kitchen Tales

Två flickor står vid en bro på en gräsmatta.

Our Kitchen Tales är ett samarbetsprojekt som beviljades finansiering från programmet VOLT. Under projektet fick barn i åldern 6–10 år utforska vilken roll mat spelar i kulturen och tillsammans var de med och skapade den flerspråkiga kokboken Our Kitchen Tales. Projektet har som mål att skapa en ordbok över det nya nordiska köket som visar hur mat kan bli material för konstnärligt uttryck.

Our Kitchen Tales leddes av en grupp barn från två nordiska skolor (i Sverige och Norge) och ett team av designers, bestående av Patricia Csobánczi, Prachi Patil och Torstein Aas, och projektet utforskade också samspelet mellan mat och språk. Projektet resulterade i flera workshoppar och kokboken. Workshopparnas verktyg och metoder fördjupade barnens förståelse av språk och utvecklade deras kreativitet i att undersöka matkulturen.

Med fokus på mathållbarhet använde de lokala ingredienser och tog till sig hållbara matpraktiker som att plocka mat i naturen och undersöka sjögräs som ett hållbart matalternativ. De lärde sig också om de olika ingrediensernas historia och om varandras kulturer och traditioner. Härigenom framhävde projektet likheter och olikheter i hur familjer lagar mat och använder samma ingredienser på olika sätt. Det övergripande syftet är också att hedra mångfalden av matkulturer i Norden och samtidigt betona de delade erfarenheterna som förenar oss alla.

Projektet beviljades finansiering från programmet VOLT 2023.

Kokboken Our Kitchen Tales har också publicerats digitalt och finns här.