Nytt läsfrämjande projekt banar väg för nordisk barnlitteratur

Seppo Samuli

Den nordiska bokslukaren är ett nytt läsfrämjande projekt som erbjuder genvägar in i den nordiska barnlitteraturens värld. Genom att producera pedagogiskt stödmaterial till aktuella nordiska bilderböcker skapar projektet en tidig kontaktyta till de nordiska ländernas bokskatt för barn, med hjälp av läsande vuxna.

Projektets syfte är dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors har initierat och leder projektet, som beviljats treårig finansiering från Nordiska ministerrådet.

– Tanken är att vi med ”Bokslukaren” bygger en läsfrämjande modell för barn i åldrarna 0–12 år. Projektet är unikt i sitt slag i och med att det fångar upp böcker från hela Norden och sprider slutresultatet till professionella läsfrämjare över lands- och språkgränserna, säger projektledare Mikaela Wickström, barnbibliotekarie på Nordisk kulturkontakt.

Stödmaterialet produceras av en nordisk arbetsgrupp bestående av barnbibliotekarier, illustratörer, författare, pedagoger, en läsambassadör och andra läsfrämjare som möts och samarbetar digitalt. Materialet byggs upp kring nominerade bilderböcker till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris och en första uppsättning stödmaterial kommer att spridas till relevanta aktörer i länderna i början av 2022.

– Det pedagogiska materialet för en bok består av sex frågor i olika svårighetsgrad och erbjuder  diskussionsingångar för boksamtal med småbarn och barn i lågstadieåldern, säger Mikaela Wickström.

Alla stödmaterial ska finnas på svenska, finska, norska, danska och isländska, för utvalda böcker också på samiska, färöiska och/eller grönländska. Distributionen av materialen sker helt digitalt.

I en separat modul riktar sig Den nordiska bokslukaren till nordiska illustratörer genom att hösten 2021 utlysa ett open call där uppgiften är att skapa en nordisk bokslukarfigur. Den vinnande figuren kommer att figurera i marknadsföringen av projektet och finalbidragen i en utställning på Nordisk kulturkontakt 2022.

Effekterna av projektet evalueras i ett följeforskningsprojekt vars slutrapport lanseras i maj 2023.

För närmare information, kontakta

Mikaela Wickström
projektledare och barnbibliotekarie vid Nordisk kulturkontakt
mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org +358 10583 1011

Heidi Orava
Kommunikationschef, Nordisk kulturkontakt
heidi.orava@nordiskkulturkontakt.org +358 50 306 1977