Ny arktisk satsning inom Kultur- och konstprogrammet 

Torkad fisk hänger på rad i solen.

Fresh fish rapidly deteriorates unless some way can be found to preserve it. Drying is a method of food preservation that works by removing water from the food, which inhibits the growth of microorganisms. Open air drying using sun and wind has been practiced since ancient times to preserve food.

Jobbar du med konst och kultur i Arktis? Kultur- och konstprogrammet stöder internationella samarbetsprojekt inom konst och kultur, just nu med särskilt fokus på Arktis. 

Sökande kan ansöka varifrån som helst i världen, men projektet behöver ha samarbetsparter från minst tre länder, varav åtminstone två ska vara nordiska.

Stöd för arktiska kultursamarbeten kan ansökas från Kultur- och konstprogrammet vid alla omgångar, men under den återstående ansökningsomgången år 2022 och omgångarna 2023 reserveras finansiering särskilt för arktiska samarbetsprojekt inom kultur och konst.

Ansökningstiden i år är 12.08.2022 – 12.09.2022, omgångarna år 2023 öppnar i februari respektive augusti.