Nordljud: ett nordiskt studentradionätverk med en gemensam vision

Bild på Alexander Maxia

Alexander Maxia är en av grundarna samt nyhetsredaktör för Nordljud. Fotograf: Eva Gustavfsson.

Nordljud är ett nordiskt studentradionätverk som för tillfället består av Studentradion i Sverige (SRS), Studentradioene i Norge (SIN), Uniradioen i Köpenhamn och Radio Lihamuki i Finland (LiMu). Nätverkets syfte är dels att stärka studentradio lokalt, men också att främja radiofokuserade utbyten inom Norden, underlätta ömsesidig kulturell förståelse och nätverkande med nästa generation av medieproffs. Projektet fick stöd från Norden 0–30, stödprogrammet för unga som vill skapa samnordiska projekt kopplade till kultur, sociala frågor och/eller politik.

En av grundarna för nätverket är Alexander Maxia som i en intervju beskrev hur projektet fick sin början:

”Jag var väldigt engagerad på lokal nivå i Studentradion i Uppsala och satt i styrelsen för Studentradion i Sverige med ansvar för att hitta nya samarbetsmöjligheter. Jag visste att det fanns en likadan organisation som heter Studentradion i Norge och tyckte det var intressant att kika på ifall vi kunde samarbeta med Norge. ”

Maxia kontaktade därefter Magnus Thune, aktiv på studentradion Radio Nova, Studentorganisationen i Oslo samt generalsekreterare vid Studentradioene i Norge Detta var i början på coronapandemin 2020 och efter att Maxia och Thune haft kontakt en tid bokade de in ett möte mellan styrelserna i Sverige och Norge via Zoom för att lära känna varandra bättre samt utbyta idéer. Innan detta hade det inte funnits ett gränsöverskridande samarbete mellan nordisk studentradio, men nog mellan studentradioorganisationer inom länderna.

Starten på det första gemensamt producerade radioprogrammet blev Keep Kalmar, ett radioprogram sänt från Uppsala och Oslo med målet att ge lyssnaren en överblick av de senaste nyheterna, berättelser samt aktuell musik från båda länderna. Maxia och Thune gjorde avsnitt på både engelska och skandinaviska, spelade musik och intervjuade gäster. År 2021 började Eden Maclachlan som projektledare och har sedan dess haft en betydande roll i att utveckla projektet, komma på nya koncept och samarbeten.

Nordljud Team i Lund, april 2023. Fotograf: Emma Chailloux.

Ett nordiskt mervärde i att samarbeta över de nationella gränserna

Maxia betonar hur det nordiska samarbetet inom Nordljud är centralt samt hur deras arbete är demokratifrämjande.  

”Jag tror att när t.ex. en enskild studentorganisation vill försöka boka in en intervju eller ställa frågor till makthavare så kanske de inte har tid. Men när det är en reporter som inte bara representerar sin egen studentorganisation, utan alla studentorganisationer i Norden, är det svårare att tacka nej. Materialet kan också användas och sändas av alla studentorganisationer som är med i nätverket. Det blir då också en större möjlighet för unga studentreportrar att intervjua, inte bara angående studentpolitik och studentvärlden, men få ställa frågor som är relevanta för målgruppen unga personer.”

Att uppmuntra och främja människor att våga använda och prata skandinaviska ser Maxia också som något värdefullt:

”Jag har hört en radiorapport om att färre och färre unga personer pratar skandinaviska för att de är rädda att missförstås och för att alla är så duktiga på engelska. Det finns dock något i det att försöka prata sitt eget språk på ett förenklat sätt för att vara förståbar för andra personer och samtidigt lära att förstå andra skandinavisktalande personer. Det blir intressant att se hur det utvecklas.”

Nordljud News – den nyaste produktionen av Nordljud

Podcasten Nordljud News utkommer varje fredag och sammanfattar de senaste nyheterna från Norden med fokus på nyheter som berör studerande. I framtiden hoppas Nordljud att ha en nyhetsredaktör i varje nordiskt land. Maxia beskriver hur stödet från Norden 0–30 varit betydelsefullt för denna produktion.

”Det har varit extremt viktigt därför att utan det hade vi inte haft de ekonomiska resurser som krävts för att ge möjligheter till personer att resa, träffas fysiskt, göra workshops och delta i strategimöten vi haft, men också för att utveckla ett nyhetssamarbete. För nyhetsproduktion behövs det generellt ganska mycket tid samt resurser för att kunna strukturera och koordinera så många frivilliga eller studentradioarbetare, som även har sina egna studentradioprogram … Stödet har hjälpt väldigt mycket.”

Framtidsdrömmar och nya projekt

Drömmarna för Nordljud är många, men enligt Maxia är det viktigt att fortsätta lyssna på vad studerande och studentorganisationer vill ha – vad de finner intressant och spännande. Att arrangera en konsert eller festival med nordiska artister hade också varit roligt, berättar Maxia. Inför höstterminen har Nordljud dock redan nya pågående projekt bl.a. Gräv Projektet som möjligen kommer innefatta grävande journalistik.

Läs mer om Nordljud på deras hemsida.

Projektet beviljades stöd från stödprogrammet Norden 0–30 år 2022.  

Norden 0–30 öppnar för nya ansökningar två gånger årligen