NKK publicerar historik över de nordiska kulturinstitutionerna på Sveaborg

Målning av Nordisk kulturkontakts kontorslokaliteter på Sveaborg

Det nordiska kultursamarbetet har långa anor i Helsingfors. I historiken ”Konst, kultur och kullerstenar” sätter dramaturgen Marianne Möller, bland annat mångårig tjänsteman i det nordiska kultursamarbetet, perspektiv på utvecklingen av de nordiska kulturinstitutionerna på Sveaborg i förhållande till hur världen och våra samhällen förändrats sedan 1970-talet.

Historiken är ett beställningsverk av Nordisk kulturkontakt och den beskriver de nordiska institutionernas verksamhetsformer från Nordiskt konstcentrum 1978–1996 och Nordic Institute for Contemporary Art/NIFCA 1997–2006 till Kulturkontakt Nord som sekretariat för Ministerrådets stödprogram 2007—2011 samt Nordens institut i Finland/Nifin 1997—2011. År 2012 sammanslogs Kulturkontakt Nord och Nifin och bär i dag namnet Nordisk kulturkontakt.

Genom intervjuer och arkivmaterial visar Möller på mångfalden av initiativ och resultat av det nordiska kultursamarbetet i ett större perspektiv. Historiken har också intressant statistik över åren 2008—2019 över ansökt/beviljat och hur mycket ländernas kulturfält kammat hem av de nordiska resurserna.

– Också bakom varje avslagen ansökan finns embryon till samarbeten som bara behöver lite finansiering till för att bli fullfjädrade projekt. Underifrånperspektivet är viktigt, det nordiska samarbetet blir konkret genom de samarbeten som görs och kontakterna som består efteråt, säger Marianne Möller.

Historiken ”Konst, kultur och kullerstenar” är rikt illustrerad med arkivmaterial och exempel på utställningar och publikationer som producerats av institutionerna på Sveaborg.

Konst, kultur och kullerstenar – kort historik över nordiskt kultursamarbete och kulturinstitutionerna på Sveaborg sedan 1978