Nio projekt beviljades stöd från Norden 0–30 

Grönländsk film, ett samiskt ungdomsprojekt och ett konvent för dövas förbund i hela Norden hörde till de projekt som fick stöd i årets andra utdelning av stöd från Norden 0–30-programmet. Mångfalden bland stödda projekt var stor, konstaterar mötets ordförande Jack Hancock.

Ansökningsomgången lockade 33 ansökningar till ett totalt ansökt belopp på 1 159 723 euro. Den budgeterade utdelningssumman på 234 548 euro fördelades på nio olika projekt, vilket motsvarade 16 procent av ansökningarna. De enskilda stödbeloppen låg på mellan 5 000 och 50 000 euro.  

– Ansökningarna var fördelade över hela programspektret, som bjuder in till ansökningar kring både socialt engagerande projekt, kultur och politik. Många projekt var lika bra, och den nordiska dimensionen i projekten var ställvis avgörande för vilka projekt som fick stöd, säger Jack Hancock.  

Ungas medskapande kräver stödjande strukturer 

Hancock tycker generellt att programmets ansökningskriterier om t.ex. ungas medskapande, hållbarhet nordiskt samarbete uppfylls på ett bra sätt i ansökningarna. Han påminner dock om att projekt ska komma ihåg att bygga in nödvändiga stöttande strukturer där kunskapsdelningen och lärandet kan gå över generationsgränserna i båda riktningarna.  

– Det involverande perspektivet kan också gå överstyr, att de unga styr allt ger inte nödvändigtvis det bästa resultatet. T.ex. i klimatfrågan har de unga inte ens haft hälften av den tid som vuxna haft på sig att lära sig vad som krävs i de här situationerna, säger Hancock.  

– Min personliga åsikt är därför att det är jätteviktigt att barnen eller de unga är den skapande kraften, men att allt det organisatoriska och alla initiativen inte kan förväntas komma från dem. Det behövs stöd och hjälp och när tryggheten byggts upp och det finns en plattform att stå på, då kan de ungas röst bära långt, säger Hancock.  

Tre ansökningsomgångar årligen 

På grund av den stora mängden ansökningar ges individuell respons inte till de sökande. Däremot är du välkommen att kontakta Nordisk kulturkontakts stödrådgivare när du förbereder din ansökan. För närmare information om programkriterier, gå in på sidan om Norden 0–30. 

Norden 0–30 har tre ansökningsomgångar årligen. Nästa omgång öppnar 6.9.2023, med ansökningsfrist 6.10.2023 kl. 15:59 finsk tid.  

Se alla projekt som beviljades stöd från Norden 0–30 i denna omgång