Mobilitetsstöd till 49 projekt från Nordisk-baltiska mobilitets­programmet för kultur

Veiw of gallery from the street

Abir Boukhari from AllArtNowLab was granted mobility funding

Expertgruppen för mobilitetsstöd möttes online i december för att besluta om stödutdelningen i årets sista ansökningsrunda. Nordisk kulturkontakt fick 101 ansökningar på totalt 306 720 euro i denna fjärde ansökningsrunda. Experterna beslöt bevilja finansiering på sammanlagt 155 750 euro till 49 projekt i de nordiska och baltiska länderna.

En av stödmottagarna är Warda Ahmed, professionell bildkonstnär, lärare och illustratör baserad i Helsingfors. Hon ska resa till Göteborg i Sverige för att hålla en workshop om HBTQ+-diversitet i barnlitteratur. Workshoppen faciliteras av Status Queer i Sverige och Ahmed har inbjudits att delta i deras nätverk The Queer Agenda och en vecka av publikinriktat kulturprogram i augusti 2021.

En annan konstnär som får resebidrag är Vegar Vårdal, professionell norsk folkmusiker, tonsättare och dansare. Han ska resa från Vågå i Norge till Finland nästa år för att delta i projektet Tales from Norway. Projektet har initierats av den italiensk-indiska tonsättaren Krishna Nagaraja bosatt i Helsingfors. Vårdal ska uruppföra Nagarajas Suite for solo Hardanger fiddle och hålla en workshop i norsk folkmusik vid Sibelius-Akademin.

Den syriska kuratorn Abir Boukhari har framgångsrikt etablerat AllArtNowlab, ett kollektivt och konstnärslett rum i Stockholm. AllArtNow representerar migranter och konstnärer i exil, med olika underrepresenterade etniciteter och språkanknytningar. Boukhari reser till Danmark som kurator för en utställning med konstnärer från AllArtNow på Juxtapose Art Fair. Hon kommer även att delta i diskussioner, träffa andra kuratorer och konstnärer och kommunicera med en nordisk och internationell publik.

The Nordic Saxophone Collective är baserad i Aarhus i Danmark. Nästa vår reser de till Färöarna för att presentera ny nordisk musik för saxofon och arbeta med musikstuderande på Färöarna. Projektet omfattar samarbete och utbyte och inkluderar ungdomar.

På våren 2021 kommer Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret från Danmark att delta i Kiinnat-festivalen som turnerar på olika orter på Grönland. Målet med projektet är att skapa kulturellt utbyte i lokalsamhällena med stor delaktighet och inklusion av både amatörer och professionella. Detta är ett samarbete med Grönlands nationalteater och det är första gången som Odin Teatret besöker och uppträder på Grönland.

Mobilitetsstödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och har som mål att förstärka konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Stödet täcker rese- och boendekostnader för professionella konstnärer och kulturutövare i de nordiska och baltiska länderna. Nästa ansökningsrunda utlyses på våren 2021.

På sidan Stödda projekt finns en förteckning över alla finansierade projekt i denna och tidigare ansökningsrundor.