Mobilitetsstöd för resor i Norden och Baltikum

Dansgruppen Myka beviljades mobilitetsstöd för att resa till Färöarna med performansföreställningen UNTZ BABY UNTZ. Foto: AdeY

Den första ansökningsrundan för mobilitetsstöd 2023 var extremt populär och Nordisk kulturkontakt fick hela 660 ansökningar. Av dem beviljades 93 ansökningar finansiering för resor i Norden och Baltikum. De beviljade stöden uppgick till sammanlagt 164 785 euro.

Bland initiativen som fick mobilitetsstöd finns en grupp som samarbetar kring en föreställning med namnet UNTZ BABY UNTZ. Det är en interaktiv dansföreställning där bastoner och rytmer blandas med babydans. Dansare från danskompaniet MYKA reser till Färöarna för att uppträda på festivalen Fritt Flog för barn och unga. En annan grupp ska resa till Island för att ställa ut projektet “Remember the Future” om kulturarv relaterat till kvinnors hantverk. Den tittar på tidigare generationers och nomadgruppers förhållande till naturen, hållbar konsumtion av resurser och materialanvändning.

Resultaten från denna och tidigare ansökningsrundor finns här.

Mobilitetsstödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur med syftet att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete mellan yrkeskonstnärer och kulturproffs i Norden och Baltikum..

Den sista ansökningsrundan 2023 är på hösten och inleds 28 augusti.