Mobilitetsstöd beviljat för resor i Norden och Baltikum

Konstverk i trä på en strand av det unga lettiska arkitektteamet Marija Katrina Dambe och Floria Betat.

Marija Katrīna Dambe, Floria Betat

Beslut har nu fattats i den andra ansökningsrundan av mobilitetsstöd för professionella konstnärer eller kulturarbetare. De beviljade stöden representerar en bred geografisk spridning och stor variation i fråga om genre. Det hade inkommit 374 ansökningar och 154 konstnärer beviljades finansiering för att stärka förutsättningarna för konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Det fördelade stödbeloppet uppgick till totalt 236 580 euro.

Bland konstnärerna som får resebidrag finns Samuli Laine, Joel Neves och Silva Belghiti som ska resa från Helsingfors i Finland till Riga i Lettland för att uppföra den flerspråkiga förställningen Kuunteleminen/Listening på International Festival of Contemporary Theatre, Homo Novus. Gruppen kommer även att hålla en workshop för lokala döva och dela metoder med andra artister som deltar i festivalen. Kuunteleminen/Listening är en teckenspråksbaserad och helt textad föreställning om icke-auditiv mänsklig interaktion. Syftet med föreställningen är att skapa ett tillgängligt rum för mer empatisk mänsklig växelverkan.

Emil Nørgaard Munk reser för sin del från Köpenhamn i Danmark till Grönland för att arbeta på ett filmprojekt som utforskar drömmar, förhoppningar och handlingar i ett läge där framtidsutsikterna förefaller dystopiska. Projektets syfte är att skapa flera porträtt av grönlänningar som är föregångare och gör en skillnad när det gäller hållbar konsumtion och livsstil. Klimatkrisen är mycket uppenbar på det arktiska Grönland, men hur ser den grönländska befolkningen på framtiden? Projektet ”It makes a world of a difference” utforskar denna fråga.

Ytterligare en konstnär som beviljades mobilitetsstöd är Elin Sundström. Hon reser från Vänge i Sverige till Nordnorge för att delta i Kjerringøy Land Art Biennale i juli 2021.  Sundström är bildkonstnär med bas utanför Uppsala i Sverige. Hon arbetar tvärkonstnärligt och performativt med tekniker som fotografi, keramisk skulptur, jordkonst och installation samt skrift. Hennes verk behandlar relationen mellan människa och natur, och begrundar icke-hierarkiska sätt att förhålla sig till det som inte är mänskligt. Hon kommer att skapa ett verk på plats för biennalen och även delta i workshoppar och konstnärssamtal.

Det unga arkitektteamet Marija Katrīna Dambe och Floria Betat reser från Riga i Lettland till Estland för att delta i Urban Festival UIT i Tartu.  Det centrala temat för festivalen 2021 är ”parasitarkitektur”, med målet att uppmuntra invånare, konstnärer eller arkitekter att hitta kreativa sätt för att använda befintliga resurser och skapa element som behövs i offentliga rum. En installation kommer att göras i ett offentligt rum för att öka medvetenheten om byggindustrins miljöpåverkan. Inuti verket finns plats där lokalbefolkning och förbipasserande kan sätta sig ner och diskutera frågan.

Hrönn Þráinsdóttir, Bjarni Thor Kristinsson och Egill Palsson reser från Reykjavik på Island till Narva i Estland. Resans syfte är att starta ett nytt samarbete mellan Reykjavik Opera Days och Narva Opera Festival i Estland genom att skapa en ny, ovanlig och experimenterande produktion av Beethovens Fidelio på Narva Opera Festival i september. Båda festivalerna arbetar med liknande mål i sitt respektive land för att förstärka lokala scener för opera och röstkonst och skapa nya internationella partnerskap i nordiska regioner.

Mobilitetsstödet täcker rese- och/eller boendekostnader för professionella konstnärer och kulturutövare i de nordiska och/eller baltiska länderna.

Stödet ger sökande tillgång till kontakter, färdigheter och kunskap från olika delar av Norden och Baltikum. Finansieringen kan användas för att framföra konst- och kulturproduktioner samt för att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den sista ansökningsrundan i år är 01.09.2021–30.09.2021.

Vänligen notera att ansökningstiden utgår kl. 15.59, finsk tid.