Månadens nordiska film våren 2020

Nordisk film piggar upp filmrepertoaren på elva orter i år. Tack vare serien får filmvänner från Esbo till Enare njuta av nordisk film en gång i månaden. 

Visningar arrangeras på följande orter i samarbete med engagerade samarbetspartners:

Enare: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos och Elokuvakeskus Skábma/Saamelaiskäräjät
Esbo: Svenska nu, Hanaholmens kulturcentrum
Tavastehus: Museo Militaria & Bio Rex, Kino Tavast ry
Joensuu: Elokuvateatterikeskus Tapio, Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry & Pohjola-Norden
Kuopio: Kino Kuvakukko, ISAK ry
Uleåborg: Studio, Oulun elokuvakeskus
Rovaniemi: Lapin Yliopisto, Pohjola-Norden
Tammerfors: Arthouse Cinema Niagara, Pirkanmaan elokuvakeskus
TorneåHaaparanta: Aineen taidemuseo, Pohjola-Norden
Åbo:
Logomo, Varsinais-Suomen elokuvakeskus
Vasa: Elokuvateatteri Ritz, Elokuvakeskus Botnia

Mera info om filmerna samt tidtabellerna hittar du på walhalla.fi

 

Serien arrangeras av:

Walhalla ry. Svenska nu, Pohjola-Norden, Nordisk kulturkontakt

I samarbete med:

Danmarks ambassad, Danska Filminstitut, Kärlek & Anarki turnén,