Kulturhistoria möter ejderodling och ekologi i Arktis

Ejder och en farmarhand.

EXPERIMENT – EJDER & FARMARE skapar en mångdisciplinär kreativ och konstnärlig utställning om ett kulturarv som är unikt och speciellt för människor i Arktis.

Projektet syftar till en kreativ dialog mellan konstnärer, kuratorer, ejderfarmare och forskare. Syftet är att dokumentera, lära sig av och dela erfarenheter om olika ejderbrukstraditioner i de länder där traditionen att tillvara Ejderdunet fortfarande finns: Danmark, Island och Norge.

Experiment-Eider skapar medvetenhet om det unika arktiska kulturarvet och väcker frågor om djurliv och global uppvärmning. Det är dessutom en hyllning till den jordbrukande kvinnan.

Projektet beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2021. Några av deltagarna har också fått mobilitetsstöd för sina resor inför och inom projektet.

Utställningen visas på Nordens hus i Reykjavik fram till slutet av juli 2022.